Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 10.01.2013

Warunki agrometeorologiczne

Ubiegły miesiąc nie przyniósł oczekiwanego ochłodzenia. W okresie ostatniego miesiąca temperatury w dzień oscylowały w granicach od 00C do nawet 100C. Temperatury w nocy najczęściej były dodanie i wynosiły 1-30C , jednak przez kilka dni w połowie grudnia spadały nieznacznie poniżej 00C, tylko miejscami występowały przymrozki do -100C. Wysokie temperatury dzienne wpływały na wegetacje i zachodziła obawa wymarznięcia roślin ozimych. W krótkich okresach ochłodzenia występowały przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W rejonie PZD Dzierżoniów w okresie od 10 grudnia do 10 stycznia zanotowano około 50mm opadów deszczu i śniegu, w okresie tym było tylko 8 dni z opadami. Obecnie na znacznym obszarze województwa brak okrywy śnieżnej na polach uprawnych.

Stan upraw

  • Zboża

Plantacje zbóż po sprzyjających jesienią warunkach pogodowych są dobrze wykształcone i rozkrzewione, co dobrze rokuje przezimowaniu oraz wczesnowiosennemu ruszeniu wegetacji. Zboża wysiane w terminie są w fazie pełni krzewienia, a wysiane po terminach agrotechnicznych są w fazie od wschodów do 3 liści. Ze względu na dość wysoką temperaturę i dostateczną wilgotność można zauważyć na niektórych plantacjach niewielkie porażenie zbóż mączniakiem. Nie zauważono porażenia plantacji szkodnikami. 

  • Rzepak

Większość plantacji zasianych w terminie agrotechnicznym znajduje się w fazie rozety liściowej 8-12 liści. Plantacje rzepaku są w optymalnej fazie rozwoju do przezimowania, tylko niewielka część jest zbyt wybujała. Zbyt wysokie temperatury dzienne powodują niebezpieczeństwo ruszenia wcześniejszej wegetacji. Pojawiają się pojedyncze ogniska kiły kapusty, występują porażone i suche liście w niewielkim nasileniu. Zauważono niewielkie ogniska chowacza galasówka, sporadycznie obserwuje się ślady żerowania miniarki. Oceniając ogólny stopień porażenia plantacji przez szkodniki jest on nieduży, nie ma znaczenia gospodarczego.

Sytuacja na rynkach skupu

Skup zbóż jest prowadzony na bieżąco. Rolnicy, którzy mają własne magazyny ograniczają sprzedaż zboża do minimum licząc na jeszcze wyższą cenę. Ceny skupu zbóż nadal utrzymują się na bardzo wysokim poziomie i nie uległy większym zmianom w stosunku do grudnia 2012 r. Maksymalnie za 1 dt pszenicy konsumpcyjnej możemy otrzymać 112,35 zł, przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 104,28 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 99,33 zł/dt. Cena skupu jęczmienia paszowego zawiera się w przedziale 75,00-88,00 zł/dt. 
Średnia cena kukurydzy wynosi 89,35 zł/dt, a maksymalna 96,60 zł/dt. Nadal utrzymuje się niska cena gryki, za 1dt otrzymamy jedynie 100,83 zł.

Skup żywca wieprzowego i wołowego nadal odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego są na podobnym poziomie jak w ubiegłym miesiącu, średnio za młode bydło opasowe można uzyskać 7,19 zł/kg do maksymalnie 8,70 zł/kg. Spadła średnia cena żywca wieprzowego w stosunku do ubiegłego miesiąca. Średnio za 1kg żywca producent otrzymuje 5,18 zł (w listopadzie było to 5,50 zł). Ceny mleka utrzymują się na tym samym poziomie, co w miesiącu poprzednim, producenci otrzymują za mleko od podmiotów skupujących minimum 0,70 zł/l do maksymalnie 1,30 zł/l. Znacznie wyższa jest średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych 1,82 zł/l do maksymalnie 3,00 zł/l. 

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre. W sprzedaży znajduje się pełen asortyment nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Duże gospodarstwa rolne zaopatrują się w środki do produkcji bezpośrednio u producentów lub u dużych hurtowników. Ceny nawozów nie uległy zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnie ceny nawozów wynoszą: 

  • mocznika 46% N – 176,30 zł/dt (niewielki wzrost ceny o 1,7%), 

  • polifoski 8 – 226,04 zł/dt (bez zmian), 

  • saletry amonowej 34% – 145,93 zł./dt (bez zmian). 

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Trwa wypłata przez ARiMR dopłat bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych za 2012 r., co znacznie poprawia sytuację finansową gospodarstw. Z informacji ARiMR wynika, że w grudniu około 15% rolników otrzymało dopłaty na konto, do końca stycznia agencja planuje zrealizować około 60-70% dopłat. Przypominamy, że w obecnej kampanii rolnicy nie otrzymają pocztą decyzji o wysokości dopłat muszą, więc sprawdzać w banku czy pieniądze wpłynęły na konto.

Od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. będzie można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym. Wnioski składamy do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosi 81,70 zł na każdy hektar użytków rolnych. Jeśli wniosek złożymy w tym terminie pieniądze będą wypłacane między 2 a 30 kwietnia 2013 r. 
W okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r. producenci rolni mogą ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis, zatem ważne jest czy w poprzednich dwóch latach nie został juz przekroczony limit 7500 euro. Pomoc dotyczy materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie” na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl.

Opracowanie
Sylwia Kędzierska