Gospodarstwo Pana Leszka Czerwieńca, Przywsie, gmina Żmigród, powiat Trzebnica

Pan Leszek Czerwieniec prowadzi gospodarstwo od ponad 25 lat wspólnie z żoną i córką.

Powierzchnia całkowita gospodarstwa wynosi 23,60 ha. W gospodarstwie prowadzony jest chów trzody chlewnej – stan średnioroczny wynosi 136 szt. fizycznych (32,10 DJP). Uprawiane są wyłącznie zboża z przeznaczeniem na pasze.
W gospodarstwie są gleby klas III-VI, lekkie, częściowo zmeliorowane (grunty własne). Uprawiane są: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto, żyto, jęczmień jary, mieszanka zbożowa. Chów trzody chlewnej prowadzony jest w cyklu zamkniętym. Utrzymywane jest 12 macior, średnio od maciory odchowuje się około 21 prosiąt. Tuczniki sprzedawane są wadze 105-110 kg w wieku 5 - 6 miesięcy. Zwierzęta utrzymywane są w budynkach inwentarskich na głębokiej ściółce. Budynki posiadają wentylację mechaniczną. Obornik wywożony jest jesienią bezpośrednio na pola. Zwierzęta utrzymywane są w grupach wiekowych w oddzielnych pomieszczeniach.
Gospodarstwo położone jest na OSN, wpisane jest do rejestru gminnego. Prowadzona jest pełna dokumentacja – co roku sporządzany jest plan nawożenia i bilans azotu. 

Krótki opis dobrych praktyk rolniczych

Gospodarstwo posiada pełne wyposażenie w sprzęt rolniczy, m.in.: kombajn zbożowy, agregat ścierniskowy, agregat uprawowo-siewny, ciągniki MTZ 82 i C-360 3P, siewnik nawozowy, rozrzutnik obornika, ładowacz chwytakowy. Przed czterema laty wybudowana została nowa chlewnia. W gospodarstwie realizowany jest program rolnośrodowiskowy – uprawiane są poplony ścierniskowe, powierzchnia których, jest znacznie większa niż zgłoszona do programu.