Najpiękniejsza palma i pisanka wielkanocna

Laureaci konkursu z ubiegłych lat

Celem konkursu jest zachowanie tradycji wykonywania palm i pisanek wielkanocnych oraz kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.