Projekt „Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum)”