ochrona wód pdf

Wzrost poziomu stężenia azotanów w wodach powierzchniowych i podziemnych oraz pojawiająca się coraz częściej eutrofizacja wód powierzchniowych (w szczególności zbiorników wodnych) pokazuje jak potrzebna jest ich ochrona. Dlatego kraje członkowskie UE podjęły kroki w celu zabezpieczenia zasobów wód gruntowych oraz powierzchniowych.

W Polsce ustanowiono jednolity program działań, wdrażający postanowienia Dyrektywy Azotanowej na terytorium całego kraju. Ponieważ rolnictwo jest jednym ze źródeł zanieczyszczenia gleb, program zakłada obowiązkowe praktyki dla gospodarstw, w zależności od powierzchni, skali produkcji rolniczej i intensywności produkcji.

Plik do pobrania: ochronawod-2022.pdf | pdf, 334.3 Kb | Pobierz