Wrześniowe posiedzenie Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku w województwie dolnośląskim – relacja

Uczestnicy posiedzenia Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku w województwie dolnośląskim.

We wtorek, 6 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku. Podczas posiedzenia podsumowano pracę nad aktualizacją dokumentów strategicznych DODR, tj. „Zarysu opracowania dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa województwa dolnośląskiego do 2030 r.”, „Trendów rozwojowych rolnictwa i obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego” oraz „Kierunków interwencji (priorytetów) rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego”.

W spotkaniu udział wzięli: Przewodniczący Zespołu, Dyrektor DODR Marek Tarnacki, Zastępca Przewodniczącego Zespołu, Dyrektor Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Jacek Jemioła oraz członkowie – prof. dr hab. Barbara Kutkowska z katedry Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Prezes Zarządu Dolnośląskiej Zielonej Doliny Sp. z o.o., prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka, Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zygmunt Skiba, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Bernadeta Kucharska, Dolnośląski  Wojewódzki Lekarz Weterynarii Zdzisław Król, Przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Tytus Czartoryski, Kierownik Wydziału Rozwoju Rynków Rolnych z Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu – Diana Choińska. W posiedzeniu uczestniczył również współautor opracowań – dr inż. Tomasz Pilawka z Katedry Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Podczas dyskusji omówiono założenia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w kontekście Zielnego Ładu, w tym tempo ekologizacji dolnośląskiego rolnictwa. Poruszono zagadnienia związane z produkcją ogrodniczą na Dolnym Śląsku, sukcesywnym zmniejszaniem się produkcji zwierzęcej na terenie województwa, przy jednoczesnym wzroście jakości mięsa wołowego. Omówiono postępującą cyfryzację w rolnictwie, zwłaszcza rolnictwo precyzyjne oraz aktualny system dopłat unijnych.