Wojewódzki konkurs Najlepsza zagroda edukacyjna z Dolnego Śląska 2020

 Zapraszamy właścicieli zagród edukacyjnych do udziału w konkursie na najlepszą zagrodę edukacyjną z Dolnego Śląska. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele zagród zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych OSZE lub będących w trakcie weryfikacji zgłoszeń przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.

Celem konkursu jest promocja idei edukacji w gospodarstwie rolnym, wskazanie wsi jako atrakcyjnego miejsca edukacji i wypoczynku oraz prezentacja dziedzictwa kulturowego wsi dolnośląskiej.

Karty zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2020 r. w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 25/27 I piętro, pok. 116 lub mailowo: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl.

Wojewódzka komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oceni zgłoszone zagrody w IV kwartale 2020 r.

Koordynator konkursu:

Agnieszka Kowalczuk-Misek, zastępca kierownika Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

PZDR Świdnica, ul. Wałbrzyska 25/27 I piętro, pok. 116,
e-mail: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl,
tel. 609 657 199, 74 852 20 21 wew. 170