Wojewódzki konkurs "Najlepsza zagroda edukacyjna z Dolnego Śląska"

 Zapraszamy właścicieli zagród edukacyjnych do udziału w konkursie na najlepszą zagrodę edukacyjną z Dolnego Śląska. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 czerwca 2021 r. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele zagród zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, którą koordynuje Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.

Celem konkursu jest prezentacja dolnośląskich zagród edukacyjnych, jako dobrych praktyk w zakresie usług turystycznych na terenie Dolnego Śląska. To także propagowanie idei edukacji w gospodarstwie rolnym i pokazanie wsi, jako atrakcyjnego miejsca edukacji i wypoczynku oraz prezentacja jej dziedzictwa kulturowego. Ważne jest również wskazanie działalności edukacyjnej w gospodarstwach rolnych, jako innowacyjnego przykładu wiejskiej przedsiębiorczości.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 czerwca, w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, we Wrocławiu, przy ul. Zwycięskiej 8. Można te też przesyłać pocztą elektroniczną na adres: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl.

Wojewódzka komisja konkursowa w lipcu lub sierpniu oceni zagrody zgłoszone do konkursu, na podstawie przesłanych kart i materiałów. Komisja wybierze trzech laureatów.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe i nagrody rzeczowe o wartości:

  • I miejsce – 1 800,00 zł – 2 000,00 zł
  • II miejsce – 1 300,00 zł – 1 500,00 zł
  • III miejsce – 800,00 zł – 1 000,00 zł

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 25 września, podczas konferencji „Tworzenie sieci kontaktów sprzyjających innowacjom w rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska”, w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, we Wrocławiu.

Koordynator konkursu:

Agnieszka Kowalczuk-Misek,

e-mail: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl,

tel. 71 339 80 21/22 wew. 151, tel. kom. 609 657 199.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.