Wojewoda powołał zespół ekspertów, który określi kierunki rozwoju rolnictwa w regionie

Wojewoda dolnośląski powołał piętnastoosobowy zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego. W jego skład wchodzą przedstawiciele najważniejszych instytucji rolniczych w regionie.

Pierwsze robocze spotkanie, podczas którego członkowie Zespołu otrzymali powołania z rąk Wojewody Pawła Hreniaka, odbyło się we wtorek 4 lipca we Wrocławiu. Przewodniczącym zespołu został Dyrektor DODR Marek Tarnacki, zastępcą Tadeusz Borkowski z DUW, a sekretarzem Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Zbigniew Michalewski. Jego członkowie to, obok Wojewody Pawła Hreniaka ‒ radny sejmiku Tytus Czartoryski, Paweł Czyszczoń z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Zdzisław Król, radny powiatu lwóweckiego Roman Kulczycki, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mirosław Kulesza i jego zastępca Zygmunt Skiba, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Tadeusz Trziszka i Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego prof. Barbara Kutkowska, Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Piotr Regiec i jego zastępca Artur Mackiewicz oraz radny powiatu oleśnickiego Krzysztof Sycianko.

Podczas pierwszego roboczego spotkania Dyrektor DODR Marek Tarnacki przedstawił harmonogram pracy Zespołu i charakterystykę rolnictwa w regionie. Uczestnicy spotkania dyskutowali także o zasobach i zagrożeniach oraz potencjalnych kierunkach rozwoju.

Do marca przyszłego roku powstanie diagnoza dolnośląskiego rolnictwa. W jej ramach określone zostaną jego potrzeby i potencjał rozwojowy, typy obszarów wiejskich w ujęciu geograficznym oraz prognozy trendów rozwojowych.

Do maja 2018 roku Zespół wyznaczy priorytety rozwoju obszarów wiejskich, a do końca czerwca opracuje listę i opisy priorytetowych projektów, które zostaną zatwierdzone w lipcu, po konsultacjach społecznych.

Celem pracy zespołu jest opracowanie aktualnej diagnozy  i określenie specyfiki regionu, potrzeb oraz kierunku rozwoju obszarów wiejskich. Będzie to podstawą do dywersyfikacji programów unijnych i rozdziału środków krajowych pod kątem potrzeb regionalnych po 2020 roku.