Sylwetki dolnośląskich liderów

XII Dolnośląskie Forum Kobiet, które odbyło się 13 października w DODR we Wrocławiu, było okazją do podsumowania wojewódzkiego konkursu Najaktywniejszy lider działający na rzecz społeczności wiejskiej.
W konkursie w 2016 r. nagrodzono dziesięć najaktywniejszych Pań.  Ich sylwetki i dokonania zaprezentowane zostaną w kolejnych numerach miesięcznika DODR Twój Doradca-Rolniczy Rynek.

Prezentacje sylwetek dolnośląskich liderek

  • Urszula Majkut
  • Barbara Kobiela
  • Wioletta Krakowska
  • Aleksandra Matuszak
  • Grażyna Mazur
  • Aldona Ochmańska
  • Anna Bernacka
  • Beata Borek
  • Maria Harabin
  • Anna Jankowska