Spotkanie Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku w województwie dolnośląskim - relacja

W czwartek 7 lipca we Wrocławiu po raz jedenasty spotkali się członkowie Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku w województwie dolnośląskim.

Na spotkaniu ustalono plan działania i podzielono zadania w zakresie aktualizacji danych statystycznych w Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. Zadaniem na najbliższe tygodnie będzie weryfikacja i aktualizacja Zarysu opracowania dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa województwa dolnośląskiego do 2030 r., Trendów rozwojowych rolnictwa i obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego oraz Kierunków interwencji (priorytetów) rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego.

W spotkaniu wzięli udział Zastępca Przewodniczącego Zespołu, Dyrektor Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Jacek Jemioła oraz członkowie – prof. dr hab. Barbara Kutkowska z katedry Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Prezes Zarządu Dolnośląskiej Zielonej Doliny Sp. z o.o., prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Magdalena Salińska, Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Izabela Woronowicz, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Bernadeta Kucharska, Dolnośląski  Wojewódzki Lekarz Weterynarii Zdzisław Król, Przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Tytus Czartoryski, Prezes Zarządu Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o. Roman Kulczycki, Kierownik Wydziału Rozwoju Rynków Rolnych Diana Choińska oraz Diana Krzymowska
z Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu.  
W roboczym posiedzeniu uczestniczyli także goście – Starszy Inspektor Wojewódzki Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Anna Kaczmarz, dr Leszek Cybulski z Dolnośląskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego i dr inż. Tomasz Szuk z Katedry Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Zespół ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku w województwie dolnośląskim powstał w 2017 roku, aby opracować diagnozę  i określić specyfikę regionu, potrzeb oraz kierunku rozwoju obszarów wiejskich. Diagnoza jest podstawą do dywersyfikacji programów unijnych i rozdziału środków krajowych pod kątem potrzeb Dolnego Śląska.

Kolejne spotkanie zaplanowano na sierpień br.