Siódme spotkanie Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku w województwie dolnośląskim

Siódme spotkanie Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku w województwie dolnośląskim

Na kolejnym spotkanie  Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego, zorganizowanym 24 kwietnia we Wrocławiu, omawiano między innymi wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii. Gości powitał Przewodniczący Zespołu, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przeprowadził konsultacje społeczne projektu Strategii „Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich Dolnego Śląska”. W ramach konsultacji społecznych można było zapoznać się z projektem dokumentu i do 30 marca przesłać uwagi lub wyrazić opinię na jego temat.

Dokumenty wchodzące w skład strategii, czyli  Zarys opracowania dotyczący rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa województwa dolnośląskiego do 2030 r. i Trendy rozwojowe rolnictwa i obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego zostały umieszczone na stronie internetowej Ośrodka (www.dodr.pl). Równolegle informacja na temat konsultacji została wysłana do wszystkich gmin i powiatów Dolnego Śląska. Dokumenty zostały pozytywnie zaopiniowane. Podczas spotkania Zespół omawiał uwagi i sugestie samorządów i instytucji samorządowych zgłoszone w  ramach konsultacji.

Członkowie Zespołu zapoznali się z dwoma dokumentami przygotowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Była to Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2020 (2030) i aktualizacja Strategii ‒ Projekt diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, rybactwa i obszarów wiejskich w Polsce. Zostały one przygotowane na podstawie informacji przesłanych ze wszystkich województw.

W programie spotkania znalazły się także warsztaty polegające na uzupełnieniu dotyczącym cech, analizy SWOT rolnictwa i obszarów wiejskich, które poprowadzili prof. dr hab. Barbara Kutkowska i dr Tomasz Berbeka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W spotkaniu wzięli udział także Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mirosław Kulesza i jego zastępca Zygmunt Skiba, Damian Mrozek i Tadeusz Borkowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Eliza Kawecka-Jung i Alicja Sobków z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, Radny Sejmiku Dolnośląskiego Tytus Czartoryski, Radny Powiatu Lwóweckiego Roman Kulczycki, Radny Powiatu Oleśnickiego Krzysztof Sycianko, Bogusław Barnaś z NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” oraz Zastępcy Dyrektora DODR Andrzej Znamirowski i Roman Piątkowski.

Wynik prac Zespołu został przesłany do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi