Rolnicza aplikacja eDWIN całkowicie dostępna

Bezpłatna aplikacja eDWIN, która ułatwia codzienną pracę na polu, jest już dostępna w całości. Mogą z niej skorzystać zarówno rolnicy, jak i samorządy, instytucje naukowe oraz każdy z nas. Wraz z końcem października zostały uruchomione dwie ostatnie usługi w ramach platformy eDWIN, czyli Śledzenie pochodzenia produktów oraz Raportowanie zagrożeń.

Platforma doradcza eDWIN powstała w ramach projektu Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin. Prace trwały od czerwca 2019 do końca października 2022 roku. Pomysłodawcą utworzenia platformy eDWIN był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. W pracach nad jej stworzeniem uczestniczyło 19 partnerów z całej Polski ‒ wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (w tym także Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego), Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy.

Platforma jest darmowa i dostępna dla wszystkich chętnych na komputerach oraz jako aplikacja na urządzeniach mobilnych. Szczegółowe informacje o platformie są dostępne na stronie www.edwin.gov.pl.

Dzięki aplikacji sprawdzisz pochodzenie produktu

Aplikacja eDWIN została częściowo udostępniona już w czerwcu 2022 roku. Od tego czasu rolnicy mogli korzystać z dwóch usług ‒ Wirtualne gospodarstwo oraz Udostępnianie danych meteorologicznych. Nadal trwały za to prace nad dwoma ostatnimi usługami ‒ Raportowanie zagrożeń oraz Śledzenie pochodzenia produktów. Te dobiegły końca w październiku, dzięki czemu wszystkie usługi są już dostępne.

Z usługi Śledzenie pochodzenia produktów mogą korzystać rolnicy i konsumenci, czyli w praktyce każdy z nas. Pozwala ona producentom na wprowadzenie do rejestru informacji o pochodzeniu produktu, z którymi mogą zapoznać się konsumenci. 

Natomiast usługa Raportowanie zagrożeń jest przeznaczona dla instytucji odpowiedzialnych za ochronę roślin oraz instytucji naukowych. Dzięki niej możliwe jest generowanie raportów z systemu monitoringu zagrożeń chorobami i szkodnikami w rolnictwie czy ogrodnictwie.

Ostrzeżenie przed zagrożeniami i aktualne dane meteorologiczne

Z punktu widzenia rolników najważniejsze są dwie pozostałe usługi, które są aktywne już od czerwca, czyli Wirtualne gospodarstwo oraz Udostępnianie danych meteorologicznych. Pierwsza z nich umożliwia pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o wystąpieniu na danym obszarze agrofagów oraz dostarcza powiadomienia dotyczące ewentualnych zagrożeń na polu. 

Dzięki platformie eDWIN rolnicy mają dostęp do danych z około 600 stacji meteorologicznych w całej Polsce, które zbierają informacje o aktualnym stanie pogody. Każda stacja na bieżąco monitoruje między innymi temperaturę, wilgotność powietrza, sumę i intensywność opadów deszczu, ciśnienie atmosferyczne oraz prędkość i kierunek wiatru.

Norbert Kowalski, WODR w Poznaniu