Ptasia grypa na Dolnym Śląsku - bioasekuracja

W związku z  komunikatem Głównego Lekarza Weterynarii z 25 stycznia 2017 roku o wystąpieniu kolejnych przypadków ptasiej grypy na terenie Dolnego Śląska (Wrocław oraz Bielawa) przypominamy o zasadach bioasekuracji.

W szczególności należy:

 1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;
   
 2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich zwierząt;
   
 3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
   
 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
   
 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób;
   
 6. Wszelkie podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu należy niezwłocznie zgłosić do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta).

Przestrzeganie przepisów dotyczy również małych hodowców (utrzymujących zwierzęta na własne potrzeby). Za brak stosowania się do nowego prawa grozi grzywna albo nawet kara aresztu lub ograniczenia wolności. Karę nakłada powiatowy lekarz weterynarii, który przy wymierzaniu wysokości kary bierze pod uwagę stopień zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt oraz zakres stwierdzonych naruszeń. Nie bez znaczenia jest też wielkość gospodarstwa, liczba zwierząt i wielkość produkcji w zakładzie, w którym doszło do naruszenia przepisów.