Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Zmieniły się przepisy z zakresu bezpieczeństwa żywności, dotyczące uboju z konieczności. Nowe regulacje dotyczą wymogu przeprowadzenia badania przedubojowego zwierząt poddawanych ubojowi z konieczności przez urzędowego lekarza weterynarii zamiast, tak jak do tej pory, przez lekarza weterynarii. W związku z tym , tuszy i narządom wewnętrznym zwierząt poddanych ubojowi z konieczności, powinno towarzyszyć do rzeźni (oprócz oświadczenia podmiotu, którego zwierzę zostało poddane takiemu ubojowi) świadectwo urzędowe wystawione i podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii (zamiast dotychczasowego zaświadczenia).