Ósme spotkanie Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego

Głównym tematem majowego spotkania Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego była analiza SWOT rolnictwa i przetwórstwa oraz obszarów wiejskich. Spotkanie zostało zorganizowane 14 maja we Wrocławiu. Gości powitał Przewodniczący Zespołu, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki.

Warsztaty polegające na przypisaniu wag do poszczególnym elementów analizy SWOT w zakresie rolnictwa i przetwórstwa oraz obszarów wiejskich dla dolnośląskich powiatów, poprowadzili prof. dr hab. Barbara Kutkowska i dr Tomasz Berbeka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W spotkaniu wzięli udział także Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mirosław Kulesza i jego zastępca Zygmunt Skiba, Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Zdzisław Król, Tadeusz Borkowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Eliza Kawecka-Jung i Alicja Sobków z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, Radny Sejmiku Dolnośląskiego Tytus Czartoryski, Radny Powiatu Oleśnickiego Krzysztof Sycianko oraz Zastępcy Dyrektora DODR Andrzej Znamirowski i Roman Piątkowski.