Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej

W piątek 30 września rozpoczął się I etap operacji Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej w ramach działania Transfer wiedzy i działalność informacyjna objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności. W operacji wzięło udział 20 rolników oraz osób związanych z produkcją rolniczą. 

Celem realizowanej operacji jest osiągnięcie celu szczegółowego dla działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” – „Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, obejmujące następujące cele szczegółowe – odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów”.

Uczestnikami szkoleń mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach realizowanych w ramach tej operacji, które odbędą się na terenie powiatów: lubińskiego, średzkiego, kłodzkiego, milickiego, trzebnickiego i oleśnickiego. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z Powiatowymi Zespołami Doradztwa Rolniczego. 

 

 powiat  data szkolenia Miejsce szkolenia Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego numer telefonu oraz adres email
lubiński 08.11.2022

Hotel Baron
ul. M. Skłodowskiej-Curie 88 
59-301 Lubin

PZDR Lubin

tel./fax 76 844 74 07
pzdr.lubin@dodr.pl

średzki 15.11.2022 Hotel Sarai
ul. Wrocławska 11 
55-300 Środa Śląska
PZDR Środa Śląska tel./fax 71 317 29 59
pzdr.sroda@dodr.pl
kłodzki 15.11.2022 Hotel Abis
ul. Strażacka 28 
57-500 Bystrzyca Kłodzka
PZDR Kłodzko tel./fax 74 867 38 01
pzdr.klodzko@dodr.pl 
milicki 17.11.2022 Świetlica wiejska
ul. Kościelna 15 Wierzchowice
PZDR Milicz tel./fax 71 384 21 59
pzdr.milicz@dodr.pl
trzebnicki 24.11.2022 Hotel Riviera
ul. Wrocławska 47 
55-110 Prusice
PZDR Trzebnica

tel./fax 71 312 16 83
pzdr.trzebnica@dodr.pl 

oleśnicki 01.12.2022 Hotel Garden
ul. Podchorążych 2a 
56-400 Oleśnica
PZDR Oleśnica

tel./fax 71 314 93 63
pzdr.olesnica@dodr.pl 

 

W 2023 roku odbędą się kolejne szkolenia w ramach projektu na terenie: 

 • powiatu legnickiego ‒ w terminie 11.01.2023 r. 
 • powiatu głogowskiego ‒ w terminie 12.01.2023 r. 
 • powiatu górowskiego ‒ w terminie 12.01.2023 r. 
 • powiatu jaworskiego ‒ w terminie 25.01.2023 r. 
 • powiatu złotoryjskiego ‒ w terminie 01.02.2023 r. 
 • powiatu oławskiego ‒ w terminie 09.02.2023 r. 
 • powiatu polkowickiego ‒ w terminie 15.02.2023 r. 
 • powiatu dzierżoniowskiego ‒ w terminie 16.02.2023 r. 
 • powiatu strzelińskiego ‒ w terminie: 23.02.2023 r. 
 • powiatu bolesławieckiego ‒ w terminie: 09.03.2023 r. 
 • powiatu wałbrzyskiego ‒ w terminie: 10.03.2023 r. 
 • powiatu ząbkowickiego ‒ w terminie: 20.03.2023 r. 
 • powiatu lwóweckiego ‒ w terminie: 20.03.2023 r. 
 • powiatu kamiennogórskiego ‒ w terminie: 23.03.2023 r. 
 • powiatu wołowskiego ‒ w terminie: 18.05.2023 r. 
 • powiatu jeleniogórskiego ‒ w terminie: 15.06.2023 r. 
 • powiatu zgorzeleckiego ‒ w terminie: 15.06.2023 r. 
 • powiatu świdnickiego ‒ w terminie: 16.06.2023 r. 
   

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie (EFRROW). Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Monika Miniewska DODR