Marcowa narada doradców

W środę 16 marca, doradcy z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego spotkali się online, w celu omówienia tegorocznej kampanii wnioskowej i przygotowań do XXVI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Wrocław 2022. Rozmawiano także o nowym Targowisku „Od rolnika do koszyka” w Świdnicy, realizowanych projektach, szkoleniach i konkursach.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor DODR Marek Tarnacki, który przedstawił sytuację finansową Ośrodka. Mówił też o rozpoczętej 15 marca kampanii wnioskowej i przygotowaniach do XXVI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Wrocław 2022. Przy organizacji tego wydarzenia DODR współpracuje między innymi ze związkami hodowców i instytucjami rolniczymi.

Przez cały czas trwania kampanii, do 16 czerwca doradcy czekają we wszystkich Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego na Dolnym Śląsku, gdzie pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków o płatności obszarowe i dobrostanowe. Udzielają także pomocy przy innych działaniach, zgodnie z kalendarzem naborów ogłaszanych przez ARiMR. Do 27 maja trwa nabór wniosków na Modernizację gospodarstw rolnych w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadniania w gospodarstwie. Z kolei do 29 maja – na Premie dla młodych rolników.

Trwają przygotowania do organizacji tegorocznej edycji Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, zaplanowanej na 11 i 12 czerwca, we Wrocławiu. Wystawie towarzyszy konferencja pszczelarska na temat innowacji w gospodarstwach pasiecznych.

DODR kontynuuje współpracę z rolnikami w ramach Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. Trwa druga edycja bezpłatnych programów doradczych dla rolników.

W kwietniu DODR rozpoczyna realizację projektu, w ramach którego będą organizowane szkolenia w zakresie prawa wodnego. Szkolenia zostały zaplanowane na wrzesień.

Zakończył się dobór gospodarstw uczestniczących w Systemie Polski FADN na 2022 rok. Na Dolnym Śląsku w Systemie uczestniczy 539 gospodarstw.

W sobotę 2 kwietnia rusza Targowisko „Od rolnika do koszyka” w Świdnicy. W każdą pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy do siedziby PZDR w Świdnicy, gdzie lokalni producenci żywności, rolnicy i rękodzielnicy będą sprzedawać swoje produkty. Na stoiskach kupimy przetwory, produkty świeże i sezonowe, ekologiczne, a przede wszystkim lokalne. Z kolei w soboty 9 i 30 kwietnia zapraszamy na kolejne edycje Dolnośląskiego Targu Rolnego do Wrocławia.

W kwietnia rozpoczyna się nabór uczestników wojewódzkiego konkursu na „Najlepszą zagrodę edukacyjną z Dolnego Śląska”. Podsumowanie konkursu zaplanowano na czerwiec.

Doradcy zapraszają na szkolenia stacjonarne, online i hybrydowe, organizowane w kwietniu. Harmonogram szkoleń można znaleźć na naszej stronie www.dodr.pl oraz w miesięczniku Twój Doradca Rolniczy Rynek. Polecamy cyfrową i papierową prenumeratę naszej gazety.

Red.