Lutowa narada doradców

O zaczynającej się w tym miesiącu kampanii wnioskowej, przygotowaniach do tegorocznej XXVI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, akceptacji planu działalności doradczej na 2022 rok, czy Dolnośląskim Targu Rolnym we Wrocławiu i w Świdnicy rozmawiali doradcy podczas spotkania online w czwartek, 17 lutego.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor DODR Marek Tarnacki, który mówił o sytuacji finansowej Ośrodka, zbliżającej się kampanii wnioskowej i organizacji XXVI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Wrocław 2022.

Od 15 marca doradcy, jak co roku zapraszają do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego na całym Dolnym Śląsku, gdzie będą pomagać rolnikom w wypełnianiu wniosków o płatności obszarowe i dobrostanowe.

Rozpoczęły się przygotowania do organizacji tegorocznej edycji Wystawy Zwierząt Hodowlanych. DODR zaprasza hodowców, wystawców i instytucje rolnicze do udziału w tym wydarzeniu, które zaplanowano na 11 i 12 czerwca, we Wrocławiu. Wystawie będzie towarzyszyć konferencja na temat innowacji w gospodarstwach pasiecznych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptował program działalności DODR na 2022 rok. Trwa druga edycja bezpłatnych programów doradczych dla rolników. Tysiąc gospodarstw rolnych na terenie Dolnego Śląska otrzymuje pomoc w realizacji zobowiązań wynikających z programu azotanowego, który ma na celu ograniczanie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Kontynuujemy współpracę z rolnikami w ramach Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. Sieć powstaje w ramach konsorcjum utworzonego pomiędzy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i wszystkimi Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego.

W tym roku DODR rozpoczyna realizację szkoleń dotyczących prawa wodnego i cross compliance w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”.

W czwartek 10 marca, we Wrocławiu odbędzie się konferencja „Dzień Sołtysa”, a na  29 marca zaplanowano spotkanie Zespołu tematycznego związanego z rolnictwem ekologicznym.

W tym miesiącu – 12 i 26 marca zapraszamy do Wrocławia na Dolnośląski Targ Rolny,. Rusza też świdnicki targ „Od rolnika do koszyka”, który będzie organizowany od kwietnia do grudnia, w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Zapraszamy rolników do zgłaszania udziału w tym przedsięwzięciu.

Doradcy zapraszają na szkolenia stacjonarne, online i hybrydowe, organizowane w marcu oraz do cyfrowej i papierowej prenumeraty naszego miesięcznika.

Red.