Konkurs na najlepszą zagrodę edukacyjną z Dolnego Śląska

Zapraszamy właścicieli zagród edukacyjnych do udziału w konkursie na najlepszą zagrodę edukacyjną z Dolnego Śląska. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 maja. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele zagród zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, którą koordynuje Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.

Konkurs zaprezentuje dolnośląskie zagrody edukacyjne, jako dobre praktyki w zakresie usług turystycznych naszym regionie. Jego celem jest także propagowanie idei edukacji w gospodarstwie rolnym i pokazanie wsi, jako atrakcyjnego miejsca edukacji i wypoczynku oraz prezentacja jej dziedzictwa kulturowego. Ważne jest również wskazanie działalności edukacyjnej w gospodarstwach rolnych, jako innowacyjnego przykładu wiejskiej przedsiębiorczości.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 maja, w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, we Wrocławiu, przy ul. Zwycięskiej 8. Można te też przesyłać pocztą elektroniczną na adres: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl.

Wojewódzka Komisja Konkursowa oceni zagrody zgłoszone do konkursu, na podstawie przesłanych kart i materiałów i wybierze trzech laureatów.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe i nagrody rzeczowe o wartości:

  • I miejsce – do 2 000,00 zł
  • II miejsce – do 1 800,00 zł
  • III miejsce – do 1 500,00 zł

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 23 czerwca, w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, we Wrocławiu.

Koordynator konkursu:

Agnieszka Kowalczuk-Misek,
e-mail: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl,
tel. 71 339 80 21/22 wew. 151, 609 657 199.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs jest organizowany w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022–2023. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego