Konferencja - Innowacyjne metody chowu i hodowli owiec w świetle zmieniających się warunków klimatycznych Dolnego Śląska – grupa operacyjna ,,Owce w Zielonej Dolinie”.

Baran

Zapraszamy na konferencję Innowacyjne metody chowu i hodowli owiec w świetle zmieniających się warunków klimatycznych Dolnego Śląska – grupa operacyjna ,,Owce w Zielonej Dolinie”. Wydarzenie odbędzie się 3 lutego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie. 

W programie między innymi wykład, który odpowie na pytanie czy stan roślinności pastwisk górskich na Dolnym Śląsku pozwala na zapewnienie odpowiedniej bazy pokarmowej dla owiec. Omówione zostaną także zagadnienia dotyczące wpływu zmian klimatu na różnorodność biologiczną gleb, oceny jakości tusz i mięsa jagniąt wrzosówek i jagniąt mieszańców pochodzących z krzyżowania maciorek wrzosówki z trykami rasy kameruńskiej, a także hodowli owiec na Pogórzu Sudeckim.

  • Plik do pobrania: Zaproszenie | pdf, 380.87 Kb | Pobierz