Informacja o pierwszym przypadku ASF na Dolnym Śląsku

Pierwszy potwierdzony na Dolnym Śląsku przypadek ASF

Martwego dzika znaleziono w piątek 22 listopada na terenie gminy Kotla. Badania potwierdziły, że był chory na wirusa ASF.

Do obszaru objętego ograniczeniami (tzw. strefa czerwona) włączono obszar gminy Kotla i Żukowice w powiecie głogowskim oraz część gminy Gaworzyce w powiecie polkowickim.

Do obszaru ochronnego (tzw. strefa żółta) włączono obszar gmin: Głogów z miastem Głogów, Pęcław i Jerzmanowa w powiecie głogowskim oraz gminy: pozostała cześć powiatu polkowickiego, gmina Niechlów w powiecie górowskim, gmina Węgliniec w powiecie Zgorzeleckim, gminy Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie Bolesławieckim .

W związku z pojawieniem się ASF u dzików na terenie naszego województwa przypominamy o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji i wymogów weterynaryjnych w związku z ASF dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.

dr Amelia Prorok DODR