Dalsze perspektywy rozwoju platformy doradczej eDWIN

Co dalej z platformą doradczą eDWIN i jakie są perspektywy jej rozwoju? Te zagadnienia zostały podjęte podczas konferencji podsumowującej projekt eDWIN, którą zorganizował 31 maja Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Aktualne plany zakładają, że platforma eDWIN wciąż będzie rozwijana.

Platforma eDWIN będzie rozwijana i rozbudowywana o kolejne funkcjonalności w kierunku stworzenia zintegrowanej platformy doradczej i integracji z systemami sektorowymi w rolnictwie. Założeniem projektu jest zapewnienie rolnikowi i doradcy funkcjonalności, dzięki którym będzie mógł gromadzić i generować podstawowe, najważniejsze informacje o gospodarstwie, stanowiącej proste, skuteczne i efektywne narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Chociaż trzyletnie prace nad platformą doradczą eDWIN dobiegają końca, to ma ona nadal być rozwijana. Podczas konferencji w Kościerzynie, organizowanej przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Anna Pietruczuk przedstawiła dalsze perspektywy rozwoju platformy eDWIN.

Nadrzędnym celem projektu rozbudowy platformy eDWIN i tworzenia zintegrowanej platformy doradczej jest poprawa efektywności procesu transferu wiedzy i innowacji pomiędzy nauką, rolnikami, doradztwem rolniczym i podmiotami w zakresie zrównoważonej produkcji wysokiej jakości żywności, zmniejszającej wpływ środowiskowy oraz przygotowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych dla rolników i doradców rolniczych.

Dzięki integracji Platformy z zewnętrznymi systemami informatycznymi rolnicy i współpracujący z nimi doradcy otrzymają dostęp do baz danych i zasobów wielu instytucji. Wśród nich priorytetowo traktowana jest współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR), będącą właścicielem ogromnej liczby systemów informatycznych i baz danych z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich.

Platforma eDWIN i tworzona na jej bazie platforma doradcza docelowo mają zostać zintegrowane z portalem www.rolnik.gov.pl, który ma być zbudowany przez ARiMR i stanowić podstawowy i kompleksowy system obsługi rolników:

  • portal dla rolnika pełniący funkcję informacyjną oraz usługową, integrujący rozproszone źródła informacji oraz dostarczane przez różne instytucje wspierające obszar rolnictwa usługi świadczone w formie elektronicznej,
  • główna platforma komunikacji administracji rolnej z podmiotami z obszaru rolnictwa (przede wszystkim z rolnikami),
  • portal będzie pełnił funkcję wirtualnego centrum doradztwa rolniczego (poprzez integrację dedykowanych rolnikom produktów projektu eDWIN i ich rozbudowę),
  • platforma dostępu do e-usług administracji i instytucji wspierających rolnictwo, w tym instytutów naukowo-badawczych w celu upowszechniania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

Konferencja zorganizowana 31 maja w Kościerzynie byłą ostatnią z czterech, które miały na celu podsumowanie projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”, w ramach którego powstała platforma doradcza eDWIN. W konferencjach uczestniczyli rolnicy, doradcy rolniczy oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas spotkań obecni wysłuchali wykładów na następujące tematy:

  • „eDWIN – Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”,
  • „Znaczenie akcesu informacji w innowacyjnym podejściu do wymogów integrowanej ochrony roślin”,
  • „Podręczny doradca rolnika. Praktyczne wykorzystanie platformy eDWIN i Wirtualnego Gospodarstwa”,
  • „Dalsze perspektywy rozwoju platformy doradczej eDWIN”.