Czerwcowa narada doradców

O zakończonej kampanii wnioskowej, XXVI Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Wrocław 2022, Dniach pola, laureatach konkursów, a także planowanych szkoleniach i wyjazdach studyjnych rozmawiali doradcy podczas czerwcowej narady.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor DODR Marek Tarnacki. Podsumował zakończoną kampanię wnioskową, w czasie której doradcy DODR pomagali rolnikom w wypełnianiu wniosków o płatności obszarowe, rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz płatności dobrostanowe. 

Mówił także najważniejszym wydarzeniu organizowanym przez DODR, czyli XXVI Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Wrocław 2022. To święto dolnośląskich hodowców i miejsce oceny zwierząt gospodarskich, podczas którego spotykają się najlepsi w branży. To także miejsce rozmów hodowców i przedstawicieli zrzeszających ich związków.

Wydarzeniem towarzyszącym Wystawie jest konferencja pszczelarska ,,Innowacje w gospodarstwach pasiecznych”.

W czerwcu rolnicy i producenci rolni wzięli udział w szkoleniach, seminariach i wyjazdach organizowanych i współorganizowanych przez DODR. Były to między innymi Dni Pola w SDOO Zybiszów, a także w Zakładach Doświadczalnych Oceny Odmian w Tomaszowie Bolesławieckim, Tarnowie i Krościnie Małej. Dni pola, czyli prezentacje poletek doświadczalnych roślin uprawnych ułatwiają rolnikom dobór odmian do uprawy, sprawdzonych w dolnośląskich warunkach glebowo-klimatycznych. Dni Pola i Wystawa Zwierząt były imprezami towarzyszącymi III Krajowym Dniom Pola Poświętne 2022.

W tym miesiącu poznaliśmy laureatów wojewódzkich konkursów na Innowacyjną Pasiekę, Najlepszą zagrodę edukacyjną czy na Najlepszego doradcę ekologicznego oraz krajowych laureatów konkursu AgroLiga 2021. Zaprosiliśmy też rolników do udziału w XV Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2022 roku.

Na koniec czerwca i początek lipca zaplanowano wyjazdy studyjne w ramach Lokalnych Partnerstw ds. Wody z powiatu wrocławskiego i oleśnickiego. Ich członkowie będą mieli okazję zapoznać się z innowacyjnymi technikami związanymi z małą retencją, a także uczestniczyć w warsztatach komputerowych z zakresu analizy danych hydrograficznych. 

Z kolei 19-22 lipca będzie można wziąć udział w wyjeździe studyjnym „Wspieranie rozwoju ofert edukacyjnych w gospodarstwach rolnych”, którego uczestnicy odwiedzą siedem zagród turystycznych w regionie.

Kontynuujemy współpracę z rolnikami w ramach Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. Informujemy też, że rolnicy mogą już korzystać z aplikacji mobilnej i komputerowej „Wirtualne gospodarstwo”, pomagającej w jego zarządzaniu. Aplikacja, która powstała w ramach platformy doradczej eDWIN ostrzega przed zmianami pogody, zagrożeniami powodowanymi przez szkodniki i umożliwia szybki kontakt z doradcą, 

Jak co miesiąc, zapraszamy do Wrocławia na kolejne edycje Dolnośląskiego Targu Rolnego w soboty 9 i 30 lipca a 2 lipca – do Świdnicy na Targowisko „Od  rolnika do koszyka”. Przypominamy, że dolnośląscy producenci rolni cały czas mogą bezpłatnie zamieszczać informacje dotyczące promocji i sprzedaży swoich produktów na dolnośląskim e-bazarku.

Red.