Ochrona środowiska

Ochrona środowiska przyrodniczego obejmuje ochronę powietrza atmosferycznego (atmosfery), ochronę wód, ochronę gleb oraz ochronę zasobów naturalnych (odnawialnych i nieodnawialnych).

Najmądrzejsi i najszczęśliwsi są ci, których ścieżki zgodne są ze ścieżkami Natury.

/William Wordsworth/