Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Praca w DODR

KiOP.110.9.2021

stanowisko: księgowy/księgowa

miejsce pracy: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższego ekonomiczne (preferowane kierunki: finanse, rachunkowość, podatki),
 • wiedza z zakresu rachunkowości, podatków, finansów publicznych,
 • praktyczna wiedza i doświadczenie w zamykaniu okresów rozliczeniowych,
 • biegła obsługa komputera, w szczególności pakietu MS Office (głównie Excel),
 • bardzo dobra organizacja pracy, skrupulatność i dokładność

Zakres obowiązków:

 • dekretowanie i księgowanie dokumentów,
 • bieżąca analiza wszystkich kont księgowych,
 • uzgadnianie sald kont syntetycznych i analitycznych,
 • szczegółowa analiza konta rozrachunków z odbiorcami – wezwania do zapłaty, przygotowanie list do windykacji,
 • rozliczanie delegacji,
 • rozliczanie projektów unijnych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • współpraca przy organizacji, nadzorze i rozliczaniu inwentaryzacji,

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • szansę na rozwój zawodowy i podwyższanie kwalifikacji zawodowych

Wymagane dokumenty:

1.    CV;

2.    list motywacyjny;

3.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem, o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko księgowy/księgowa  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Dokumenty proszę przesyłać w terminie do 31.05.2021 r. na adres mailowy: rekrutacja@dodr.pl, bądź listownie na poniżej podany adres: 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,

ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KiOP.110.8.2021

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zatrudni doradcę rolniczego

Miejsce pracy:  Lubań

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, ukończone kierunki: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo, ekonomika rolnictwa,
 • znajomości obsługi komputera oraz  programu MS Office,
 • mile widziane czynne prawo jazdy, własny samochód.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie bezpośredniego doradztwa w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, ekologii i ochrony środowiska, ekonomiki i przedsiębiorczości, technologii produkcji;
 • pomoc rolnikom w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej lub innych z instytucji,
 • współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • szansę na rozwój zawodowy i podwyższanie kwalifikacji zawodowych

Wymagane dokumenty:

1. CV
2. list motywacyjny;
3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko doradca rolniczy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Dokumenty należy przesyłać do 15.05.2021 r. mailowo: rekrutacja@dodr.pl lub na adres:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,

ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KiOP.110.5.2021

stanowisko:  doradca rolniczy lub stażysta doradca

miejsce pracy: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lwówku Śląskim

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo, ekonomika rolnictwa,
 • mile widziane min. pół roku stażu pracy,
 • znajomości specyfiki współpracy z rolnikami,
 • odpowiedzialności, dokładności, samodzielności, dyspozycyjności, dobrej organizacji pracy
 • umiejętności współpracy w zespole oraz zdolności interpersonalnych,
 • znajomości obsługi komputera oraz  programu MS Office,
 • mile widziane czynne prawo jazdy, własny samochód.

Mile widziani kandydaci z terenu powiatu lwóweckiego  lub powiatów sąsiednich.

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy: obsługa rolników, prowadzenie bezpośredniego doradztwa rolniczego indywidualnego i grupowego dla zainteresowanych rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, ekologii i ochrony środowiska, ekonomiki i przedsiębiorczości, technologii produkcji; pomoc rolnikom w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej lub innych z instytucji krajowych i zagranicznych, współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę poprzedzona okresem próbnym

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Liczba etatów: 1

Wymagane dokumenty:

1.    CV;

2.    list motywacyjny;

3.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko doradca rolniczy/ stażysta doradca zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Dokumenty proszę przesyłać do dnia 15.05.2021  na adres mailowy: rekrutacja@dodr.pl, bądź listownie na poniżej podany adres: 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,

ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obowiązek informacyjny- rekrutacja (PDF - 154 kB)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Zmodyfikowano: 18.05.2021