Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Wydawnictwa

  

Wydawnictwa

Grypa ptaków – zapobieganie i zwalczanie

Rozprzestrzenia się wraz z migrującymi dzikimi ptakami, przede wszystkim wodnymi, jak kaczki, gęsi i łabędzie. Może być przenoszona bezpośrednio z ptaka na ptaka lub pośrednio poprzez zanieczyszczoną wodę, paszę, ściółkę czy kał dzikich ptaków wniesiony na obuwiu lub odzieży. Choroba jest zwalczana z urzędu. W przypadku podejrzenia jej wystąpienia, hodowca ma obowiązek zgłosić swoje podejrzenia do inspekcji weterynaryjnej.

dr inż. Amelia Prorok, Wrocław 2021

Zmodyfikowano: 30.03.2021

Dolnośląski e-bazarek

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza rolników do bezpłatnego rejestrowania się w Dolnośląskim e-bazarku.

Zmodyfikowano: 26.02.2021

Pasze niemodyfikowane genetycznie, ze szczególnym uwzględnieniem rodzimych źródeł białka. Trzoda chlewna

Białko stanowi najbardziej kosztowny komponent paszy dla zwierząt. Bezpieczeństwo białkowe jest ważnym elementem polityki gospodarczej każdego kraju. Mimo licznych działań ze strony państwa wspierających uprawę krajowych roślin wysokobiałkowych i ich zastosowanie w przemyśle paszowym, powierzchnia upraw rodzimych strączkowych i soi w Polsce jest niewielka, a wykorzystanie roślin bobowatych, pasz rzepa¬kowych i innych komponentów wysokobiałkowych nonGMO w przemyśle paszowym – niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa białkowego kraju i zlikwidowana zagrożenia spadku opłacalności produkcji zwierzęcej po wprowadzeniu zakazu stosowania genetycznie modyfikowanej śruty sojowej w żywieniu zwierząt.
Moratorium na wprowadzenie zakazu stosowania pasz GMO w żywieniu zwie¬rząt obowiązuje do 1 stycznia 2023 r. Już teraz trzeba się jednak zastanowić jak efektywnie żywić trzodę chlewną w oparciu o dostępne komponenty non GMO.

dr inż. Amelia Prorok, Wrocław 2020

Zmodyfikowano: 31.12.2020

Adaptacja rolnictwa do zmian klimatycznych

Przebieg pogody w ostatnich latach znacznie odbiega od uważanego przez dziesięciolecia za normalny. Konsekwencją zmieniających się warunków klimatycznych są zarówno zagrożenia, jak i nowe możliwości. Znając zagrożenia, można opracować plan działań adaptacyjnych (dostosowawczych), które zmniejszą negatywne skutki zmiany klimatu. Dostosowanie produkcji do zmiany warunków klimatycznych nie jest tylko problemem rolnika w danym gospodarstwie. Dostosować muszą się również rynki rolne i cały przemysł rolno-spożywczy, który jest odbiorcą i przetwórcą płodów rolnych. W Polsce powstaje sektorowy plan adaptacji do zmian klimatu, który wskaże najpilniejsze potrzeby, a jego zapisy mają być uwzględniane w głównych strategiach rozwoju kraju.

Urszula Kozaczuk, Wrocław 2020

Zmodyfikowano: 31.12.2020

Gospodarka wodno-ściekowa oraz postępowanie z odpadami

Ze względu na niezbyt wysokie zasoby wodne w Polsce, korzystanie z wód powinno odbywać się w sposób oszczędny i racjonalny. Obowiązek dążenia do unikania strat wody polega na jej właściwym wykorzystaniu oraz na wprowadzaniu nowoczesnych urządzeń technicznych. Przedstawiamy przepisy regulujące korzystanie z wód, w tym nawadnianie gruntów, odprowadzanie ścieków, czy zasady wydawania pozwoleń wodnoprawnych. Piszemy także o zasadach gospodarowania odpadami.

Urszula Kozaczuk, Wrocław 2020

Zmodyfikowano: 29.12.2020

Zmodyfikowano: 09.07.2013