ESRDK na Dolnym Śląsku – podsumowanie funkcjonowania w 2012 roku

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Producenci produktów regionalnych i tradycyjnych z Dolnego Śląska, rolnicy, ogrodnicy, restauratorzy, sprzedawcy związani z produkcją, przetwórstwem czy sprzedażą produktów wysokiej jakości – uczestnicy i zainteresowani Siecią Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska, wzięli udział w konferencji Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego na Dolnym Śląsku – podsumowanie funkcjonowania w 2012 roku.

Organizatorami konferencji, która odbyła się 12 i 13 grudnia byli Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Cel wydarzenia to wymiana doświadczeń w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z promocją regionalnej żywności, nawiązywanie współpracy pomiędzy producentami, restauratorami, rolnikami czy firmami oraz zachęcanie do przystąpienia w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska. Uczestnicy konferencji mieli również okazję zapoznać się z nowymi możliwościami i wyzwaniami związanymi promocją produktów lokalnych, tradycyjnych, ekologicznych oraz rozwoju rynku tych produktów.

Częścią praktyczną konferencji były wizyty u producentów produktów regionalnych i tradycyjnych funkcjonujących w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska. Uczestnicy wydarzenia odwiedzili trzech producentów żywności wysokiej jakości ‒ Winnice Jaworek w Miękini, Masarnię Bronisława Urbanowskiego w Zawidowicach i Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Międzyborzu. Wizyty obejmowały spotkania dolnośląskich producentów z właścicielami firm, dyskusje, rozmowy oraz degustację dolnośląskich produktów regionalnych wysokiej jakości, nagrodzonych w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach oraz wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych.

Impreza została zorganizowana w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Izabela Michniewicz DODR we Wrocławiu