ESRDK - informacje ogólne

Pomysł powołania Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego rozwinął się i został wcielony w życie w południowo-wschodniej Skanii w Szwecji i na duńskiej wyspie Bornholm w 1995 roku. Władze obu regionów i lokalne przedsiębiorstwa potrzebowały wspólnej promocji i rozwoju regionalnej tożsamości kulinarnej w zjednoczonej Europie. Z czasem do sieci przystępowały kolejne regiony. W 1997 roku Komisja Europejska poprosiła południowo-wschodnią Skanię o przeprowadzenie pilotażowej akcji mającej na celu rozpowszechnienia idei w regionach europejskich. Dziś w strukturach Sieci funkcjonują 24 regiony europejskie zrzeszające dziesiątki przedsiębiorców (z Danii, Szwecji, Norwegii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Polski).

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego zrzesza producentów, przetwórców i restauratorów z poszczególnych regionów członkowskich Europy. Powstała, by ułatwić konsumentom i turystom odnalezienie i spróbowanie lokalnej i regionalnej żywności. Celem Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego jest zachowanie i rozwój regionalnych tradycji kulinarnych charakterystycznych dla danych regionów, promocja lokalnych i regionalnych produktów spożywczych oraz rozwój drobnej przedsiębiorczości i turystyki w regionach.

Sieć funkcjonuje na trzech podstawowych poziomach:

  • Pojedyncze przedsiębiorstwa w regionach członkowskich mogą ubiegać się o członkostwo w sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Przyjęte firmy stają się członkami regionalnej i europejskiej sieci, aby rozwijać i promować regionalną żywność. Otrzymują one także licencję na użytkowanie logo, a informacje o nich będą opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Kulinarnego Dziedzictwa.
  • Regiony europejskie mogą ubiegać się o członkostwo w sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Po uzyskaniu członkostwa, otrzymują licencję na użytkowanie logo oraz są odpowiedzialni za zatwierdzanie przedsiębiorstw w obrębie regionu i za prowadzenie regionalnych działań. Nowe regiony są zapraszane do ubiegania się o status członka sieci. Po zdobyciu pełnej wiedzy na temat idei Kulinarnego Dziedzictwa, region uzyskuje pełne członkostwo w Sieci.
  • Europejski koordynator odpowiada za wspólne logo i kryteria, udziela licencji regionom, prowadzi oficjalną stronę internetową Dziedzictwa Kulinarnego i koordynuje wspólne działania na skale europejską Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

Od września 2010 roku Dolny Śląsk jest członkiem kandydującym w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego (Culinary Heritage Europe) i rozpoczyna wdrażanie programu na poprzez uzyskanie statusu pełnoprawnego członka.

O członkostwo w Regionalnej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska mogą ubiegać się rolnicy, ogrodnicy, przedsiębiorstwa rybackie, przetwórcy żywności, restauracje i inne punkty gastronomiczne, obiekty usług hotelarskich, hurtownicy i sprzedawcy detaliczni, związani z produkcją, przetwórstwem czy sprzedażą żywności wysokiej jakości. W zamian za uzyskanie licencji na używanie logo Dziedzictwo Kulinarne Dolny Śląsk, wspólny marketing i wspieranie przedsięwzięć na szczeblu regionalnym i europejskim, członkowie są zobowiązani zarejestrować działalność na terenie Dolnego Śląska oraz wykazywać więź z regionem poprzez używanie w znacznym stopniu produktów, które pochodzą z regionu Dolnego Śląska.

Turyści podróżujący po różnych regionach Polski i świata, coraz częściej szukają tradycji i celebrują spożywanie posiłków. Dzisiejszy turysta chce nie tylko spróbować tradycyjnych potraw, lecz także sięgać do historii i kultury jedzenia, a także zachować wspomnienia dotyczące smaków. Na takich zasadach opiera się idea Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, która jest przekazywana wszystkim jej członkom i turystom, którzy szukają charakterystycznego znaku graficznego na zakładach gastronomicznych, sklepach i przetwórniach spożywczych należących do Sieci.