DODR w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego

Podczas Kiermaszu Żywności Ekologicznej i Produktów Regionalnych, które odbyły się 12 maja 2012 roku na terenie Hali Stulecia, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Ryszard Czerwiński przyjął z rąk Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Włodzimierza Chlebosza certyfikat członkowski Regionalnej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska. W ten sposób Ośrodek stał się pełnoprawnym członkiem Sieci.

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego zrzesza producentów, przetwórców i restauratorów z regionów członkowskich Europy. Powstała, by ułatwić konsumentom i turystom odnalezienie i spróbowanie lokalnej i regionalnej żywności. Celem Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego jest zachowanie i rozwój regionalnych tradycji kulinarnych charakterystycznych dla danych regionów, promocja lokalnych i regionalnych produktów spożywczych oraz rozwój drobnej przedsiębiorczości i turystyki w regionach.

Otrzymany certyfikat oraz tablica z logo Sieci w postaci białej czapki kucharskiej na niebieskim tle zobowiązuje uczestników do używania lokalnych produktów wysokiej jakości, podkreślania pochodzenia i kultywowana dolnośląskiego dziedzictwa kulinarnego. W zamian otrzymują możliwość korzystania ze wspólnego logo, wsparcie w realizacji przedsięwzięć na lokalnym i europejskim rynku, udział w szkoleniach czy ułatwienie przedsiębiorcom wzajemnych kontaktów oraz wspólną promocję. Konsumenci zyskują łatwiejszy dostęp do dolnośląskich specjałów.

Od tego roku w DODR we Wrocławiu działa punkt sprzedaży produktów regionalnych pochodzących z Dolnego Śląska. W budynku Noclegi Zwycięska można zaopatrzyć się w miody smakowe z Miodowej Spiżarni, słodycze z Manufaktury Draży Czekoladowych Doti, ekologiczne przetwory owocowe i warzywne z Runolandu, przetwory warzywne ze Ścinawy czy naturalne soki z Maciejowego Sadu z Miękini. Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich, który jako jedyny z naszego województwa został objęty ochroną unijną, jako Chronione Oznaczenie Geograficzne, dostarczają pszczelarze zrzeszeni w Dolnośląskim Związku Pszczelarzy.