AG-Forum Zgorzelec 2014-04-02

Warsztaty
„Zabiegi weterynaryjne w ekologicznej hodowli zwierząt na Dolnym Śląsku dla weterynarzy”

projekt „Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum)”

02.04.2014 r., Zagroda Kołodzieja – Zgorzelec

 

Partner projektowy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Firma
EkoConnect e.V, zorganizował warsztaty poświęcone zabiegom weterynaryjnym w ekologicznej produkcji zwierzęcej. Odbyły się one w gospodarstwie Zagroda Kołodzieja w Zgorzelcu,
w środę 2 kwietnia.

Program wizyty obejmował:

  • Przegląd systemów hodowli zwierząt, uwarunkowania prawne, wyzwania i cechy szczególne ekologicznej hodowli zwierząt – Ute Baumbach – Gäa e.V. – Vereinigung ökologischer Landbau z Drezna
  • Działania prewencyjne u przeżuwaczy w ekstensywnej hodowli zwierząt
    – prof. dr hab. inż. Piotr Nowakowski – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Zastosowanie alternatywnych metod leczenia w ekologicznej hodowli zwierząt (homeopatia, fitoterapia, akupresura, bioenergia) – lek. wet. Stephanie Giere – Stara Kamienica

Podczas warsztatów uczestnicy mieli również możliwość wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym, podczas którego wymieniono poglądy i uzupełniono wiedzę z zakresu metod leczniczych możliwych
do zastosowania w gospodarstwach ekologicznych.

Uczestnikami wizyty byli weterynarze, rolnicy oraz doradcy rolniczy. Wizyta dała możliwość
pogłębienia wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego, nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń
oraz poznania dobrych praktyk stosowanych w weterynarii przy ekologicznej hodowli zwierząt.

Był to ostatni warsztat z trzech zaplanowanych w ramach projektu „Transgraniczne Forum Ochrony
Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska
– Saksonia 2007-2013.

 

Barbara Borysewicz

Kierownik projektu