AG-Forum Sprawozdanie z Konigswartha - 24.10.2013

Relacja

Seminarium
Ochrona środowiska w produkcji zwierzęcej

 

Rolnictwo i ochrona środowiska, a także wymiana doświadczeń w zakresie dobrostanu zwierząt to tylko niektóre zagadnienia poruszane podczas seminarium poświęconego ochronie środowiska w produkcji zwierzęcej. Seminarium, odbywające się w czwartek 24 października w Königswartha w Saksonii, zostało zorganizowane przez Saksoński Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii. Instytucja ta jest  partnerem Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w projekcie Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum).
 

Obok wykładów na temat konwencjonalnego i ekologicznego chowu zwierząt oraz przepisów prawnych regulujących produkcję zwierzęcą, rolnicy i doradcy biorący udział w seminarium mieli możliwość zwiedzenia Ponadzakładowego Ośrodka Kształcenia LfULG  oraz kompleksu stawów doświadczalnych Königswartha.

 

Wizyta dała możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń w zakresie chowu uwzględniającego dobrostan zwierząt i aspekty ekologiczne.

 

Było to drugie z czterech seminariów zaplanowanych w ramach projektu „Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum) ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska
– Saksonia 2007-2013.

 

Program seminarium obejmował:

  • Główne aspekty hodowli zwierząt w rolnictwie ekologicznym i konwencjonalnego chowu zwierząt ‒ Prof. Dr. agr. Micheal Klunker  – Wyższa Szkoła Techniki i Gospodarki HTW Drezno,
  • Prawne warunki ramowe w produkcji zwierzęcej – Thomas Heidenreich ‒ LfULG,
  • Prawne warunki ramowe w produkcji zwierzęcej w Polsce ‒ Dr Ireneusz Hołoga – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lwówku Śląskim,
  • Produkcja zwierzęca w gospodarstwie ekologicznym – Matthias Mörl – gospodarstwo ekologiczne w Gauβig-Diehmen,
  • Produkcja zwierzęca w gospodarstwie konwencjonalnym – Tobias Kockert – gospodarstwo konwencjonalne w Wittichenau.

 

 

Agnieszka Rybarska DODR we Wrocławiu