Zastosowanie rozsiewacza nawozów z systemem siewu granicznego

Od sochy do GPSa

Gospodarstwo rolne Janusza i Ewy Jagiełów znajduje się we wsi Kromolin, w gminie Żukowice, w powiecie głogowskim. Rolnicy prowadzą produkcję roślinną i chów świń. Korzystają z funduszy europejskich przy wsparciu doradcy rolniczego. Inwestują w park maszynowy i budynki gospodarcze.

Przykładem innowacyjnego rozwiązania w produkcji rolniczej jest kupiony przez rolników rozsiewacz nawozów z systemem siewu granicznego. Maszyna ta, wyposażona w komputer i GPS, jest napędzana wałem odbioru mocy i przeznaczona do rozsiewania m.in. granulowanych nawozów mineralnych na gruntach ornych oraz łąkach. Posiada hydrauliczne tarcze do wysiewu granicznego. Oprogramowanie sterujące GEOcontrol usprawnia łączenie przejść roboczych z pasem przybrzeżnym, klinowych przejść roboczych i ostatniego niedo­kończonego przejścia roboczego.

Równomierne rozsiewanie

Rozsiewacz ten, a właściwie jego oprogramowanie sprawia, że nawóz jest równomiernie rozsiewany i nie nakłada się na te miejsca, w których siew był już wykonany. Wpływa to na zmniejszenie zużycia nawozów, obniża koszty zakupu środków do produkcji, a co za tym idzie zwiększa dochody. Rozsiewacz nawozów spełnia wymagania normy środowiskowej EN 13739-2. Patrz rys. 1

Rozsiewacz nawozów jest wyposażony w dwie tarcze wysiewające, po osiem łopatek każda. Łopatki są zamontowane płasko, dlatego nawóz jest rozsiewany na polu, ciągłym, poziomym strumieniem. Ilość wysiewanego materiału jest regulowana za pomocą tarczy dozującej, umieszczonej nad tarczą wysiewającą. Obie tarcze dozujące znajdują się bezpośrednio nad środkiem puszek wysiewających. Nawóz wpada na wirującą taśmę wysiewającą. Przez ustawienie otworu w puszkach wysiewających określany jest punkt wysiewu na łopatkach.

Wirujący ruch granuli

Dzięki temu granule nawozu poruszają się już ruchem wirującym, zanim dotkną łopatek na tarczy wysiewającej. Zapobiega to kruszeniu granul oraz pyleniu. Mieszadło zamontowane w dole zbiornika zapewnia równomierny stały strumień nawozu, nasion lub granul do otworu dozującego. Ponadto mieszadło zapobiega zatykaniu przez bryły nawozów jednego lub więcej otworów dozujących. W celu ustawienia dawki, maszynę wyposażono z tyłu w dwa siłowniki, każdy obsługuje jedną płytę dozującą. Siłownik ustawia płytę w optymalnej pozycji, zapewniając dokładne dozowanie niezależnie od prędkości jazdy na przykład czujnikiem azotu. Patrz rys. 2

W wersji standardowej rozsiewacz jest wyposażony w urządzenia do dozowania precyzyjnego. Za pomocą GPS i danych z wykonanych kroków roboczych, komputer wysiewu może wyznaczyć chwilę pełnego i częściowego zamknięcia otworu. Dzieje się to na pasie przybrzeżnym i podczas rozsiewania klinowego. Dzięki temu skala nadmiernego lub niedostatecznego nawożenia zostaje znacznie zredukowana. System ExactLine umożliwia wysiewanie z pierwszej ścieżki przejazdowej do granicy pola.

Patrz rys. 3: Obraz z komputera.

Patrz rys. 4: 2-tarczowy rozsiewacz nawozów z systemem siewu granicznego.

Od konia do komputera

Prowadzona polityka rolna przynosi oczekiwane efekty, gospodarstwa wprowadzają innowacje do produkcji rolniczej m. in. poprzez wykorzystanie środków unijnych na zakup nowych maszyn. Popularne działanie, jak Modernizacja gospodarstw rolnych, cieszy się dużym zainteresowaniem producentów rolnych. Wpływa ono na postęp techniczny, technologiczny i organizacyjny w sektorze rolnictwa. Od konia ciągnącego sochę i rolnika, który za nią podążał, dotarliśmy do producenta rolnego siedzącego w wygodnym i klimatyzowanym ciągniku rolniczym z GPS, z ekranem wskazującym wszystkie parametry pracy.

Wsparcie różnego rodzaju inwestycji prowadzących do przekształcenia i unowocześnienia gospodarstw rolnych poprawiło ich konkurencyjność. Ułatwiło to młodym rolnikom (skłonnym do zmian) podejmowanie decyzji związanych z prowadzeniem nowoczesnych gospodarstw osiągających dobre efekty ekonomiczne, organizacyjne i technologiczne. Takim przykładem jest inwestycja w park maszynowy np. zakup pługa dłutowego, głębosza rozsiewacza nawozów z systemem siewu granicznego, czy nowoczesnych opryskiwaczy i brony talerzowej do szybkiego wymieszania obornika z glebą.

Czas, pieniądze, środowisko

Część z tych maszyn jest wyposażona w komputer i GPS (mapowanie plonów) – nowoczesne technologie wpływające na jakość produkcji. Innowacyjność polega na zastosowaniu maszyn rolniczych, dzięki którym rolnik zaoszczędzi czas i koszty produkcji (paliwo, środki ochrony roślin, nawozy). Wpływa to także na poprawę konkurencyjności i organizacji produkcji. Dodatkowym atutem jest to, że nowoczesne maszyny aplikują tylko potrzebne dawki środków do produkcji. W ten sposób wpływają na ochronę środowiska, co jest istotne dla zdrowia i życia ludzi oraz przyrody.

Maria Borsukiewicz, PZDR Głogów