Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Lutowa narada doradców
Zmodyfikowano: 23.02.2021

O zbliżającej się kampanii wnioskowej, zmianach w działaniach ekologicznych, szkoleniach ŚOR, nowych przepisach regulujących hodowlę i rozród zwierząt gospodarskich i kolejnych edycjach Dolnośląskiego Targu Rolnego, rozmawiali doradcy podczas narady online, 5 lutego.

W połowie marca rusza kolejna kampania wnioskowa, która zakończy się 15 maja. Zapraszamy do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, gdzie doradcy pomogą w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe, a także przygotują plan poprawy dobrostanu zwierząt, dla producentów starających się o dopłaty dobrostanowe. Od połowy marca zmieniają się także zasady w działaniach Rolnictwo ekologiczne i Rolno-środowiskowo-klimatycznym. Między innymi dotyczą one długości trwania obowiązania w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020, które będą podejmowane na 3 lata, a nie jak do tej pory na 5 lat. Planowane jest także podniesienie stawek płatności do wszystkich pakietów w ramach działania Rolnictwo ekologiczne, średnio o 27%.

Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o wsparcie na przeciwdziałanie ASF i powodziom. Na finansowane z PROW 2014-2020 inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej do wykorzystania zostało blisko 200 mln zł. Nabór jest skierowany do rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF) oraz do spółek wodnych lub związków spółek wodnych, w których większość członków stanowią rolnicy posiadający grunty rolne.

W pierwszym kwartale ruszy kolejna edycja wsparcia korzystania z usług doradczych objętego PROW 2014-2020, czyli dwuletnie programy dla 1000 rolników z województwa dolnośląskiego.

Doradcy przypominają, że w czasie epidemii nie są wymagane uprawnienia dotyczące stosowania i sprzedaży środków ochrony roślin, ani przeprowadzenie badań technicznych sprzętu do stosowania ŚOR. Osoby, które stosują środki ochrony roślin, sprzedają te preparaty, prowadzą doradztwo z zakresu ochrony roślin, a także prowadzą uprawę roślin zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin, mogą ukończyć wymagane szkolenia w późniejszym terminie, do 30 dni po ustaniu pandemii. Zawieszenie szkoleń nie zwalnia jednak rolników z przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zabiegów ochrony.

Weszła w życie Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Nowe przepisy regulują kwestie dotyczące hodowli oraz zachowania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, oceny ich wartości użytkowej i oceny genetycznej, prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych i rejestrów, a także kontroli nad hodowlą i rozrodem tych zwierząt.

Doradcy zapraszają także na targowisko Dolnośląski Targ Rolny, do Wrocławia, 13 i 27 marca. DODR organizuje także warsztaty winoroślarskie, składające się z części teoretycznej i praktycznej, cykl szkoleń i warsztatów o tematyce serowarskiej oraz szkolenie dla kwaterodawców na temat systemów rezerwacyjnych.

Cały czas zapraszamy także rolników do rejestrowania się i kupowania na platformie Dolnośląski e-bazarek, gdzie można znaleźć bezpłatne ogłoszenia o sprzedaży i promocji produktów oferowanych przez dolnośląskich producentów.

Red.

Galeria zdjęć