Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Weszła w życie Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
Zmodyfikowano: 28.01.2021

26 stycznia weszła w życie Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Nowe przepisy regulują kwestie dotyczące hodowli oraz zachowania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, oceny ich wartości użytkowej i oceny genetycznej, prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych i rejestrów, a także kontroli nad hodowlą i rozrodem tych zwierząt.  Wraz z wejściem w życie tej ustawy przestaje obowiązywać ustawa z 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Nowa ustawa rozszerza listę zwierząt gospodarskich o alpaki i jedwabniki morwowe.

Ustawa wdraża unijne przepisy dotyczące m.in. zachowania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, oceny ich wartości użytkowej i oceny genetycznej, prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych i rejestrów, a także kontroli nad hodowlą i rozrodem tych zwierząt. Krajowe przepisy zawarte w ustawie obejmują zwierzęta ujęte w przepisach unijnych (bydło, świnie, owce, kozy i koniowate) oraz nieobjęte ustawodawstwem unijnym (jeleniowate, drób, zwierzęta futerkowe, pszczoły miodne, alpaki i jedwabniki morwowe).

Ustawa precyzuje także wymagania wobec zwierząt wykorzystywanych do rozrodu.

Zgodnie z nowymi przepisami księgi hodowlane zwierząt muszą być prowadzone w sposób ciągły. Oceny wartości użytkowej może dokonywać związek hodowców i gospodarstwa hodowlane oraz podmioty nie będące związkiem ani gospodarstwem hodowlanym, o ile uzyskają zgodę  ministra rolnictwa.

Minister rolnictwa zatwierdzi programy hodowlane, realizowane przez uznane związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane. Kontrole urzędowe w tym zakresie będą prowadzone przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

Ustawa wprowadza również przepisy umożliwiające udzielanie pomocy państwa na prowadzenie ksiąg hodowlanych oraz ocenę wartości użytkowej i genetycznej zwierząt gospodarskich.

dr inż. Amelia Prorok DODR