Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19
Zmodyfikowano: 16.10.2020

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym Komisji Europejskiej „Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19”. 

Badanie ma formę dwóch ankiet. Pierwsza z nich to ankieta skierowana do rolników i przedsiębiorstw działających na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego, która znajduje się pod linkiem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators

Druga ankieta, skierowana do organizacji, związków i stowarzyszeń reprezentujących interesy takich rolników i firm łańcucha żywnościowego, została zamieszczona pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Other_operators

Termin przeprowadzenia badania upływa 30 listopada.

MRiRW