Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Wariant 2.3. Dobrostan krów mamek - spełnienie wymogu 140 dni wypasu dla osób, które złożyły wniosek po 28 maja
Zmodyfikowano: 14.10.2020

 

Zbliża się termin składania oświadczeń o spełnieniu warunku 140 dni wypasu dla wariantu 2.3 – Dobrostan krów mamek. Rolnicy mają na to czas od 16 do 31 października. Określają to przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 1196).

Zgodnie z prawem, wymóg 140 dni wypasu w ramach wariantu 2.3 uznaje się za spełniony, jeżeli jest realizowany przez co najmniej 140 dni od dnia wskazanego przez rolnika w Oświadczeniu o zapewnieniu wypasu w przypadku, gdy Wniosek został złożony po 1 kwietnia. Wcześniej okres ten był on liczony od dnia złożenia wniosku.

To informacja szczególnie istotna dla hodowców, którzy złożyli wniosek obszarowy wraz z Planem Poprawy Dobrostanu po 28 maja 2020 roku i nie mieliby możliwości spełnienia wymogu 140 dni wypasu od dnia złożenia wniosku do 15 października.

dr Amelia Prorok DODR