Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Pomoc na start dla grup producentów
Zmodyfikowano: 06.10.2020

Za dwa tygodnie, 19 października, ruszy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór wniosków o  wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Pomoc, jaką mogą otrzymać rolnicy decydujący się na wspólne działanie, wynosi nawet 100 tys. euro rocznie. Ostatnim dniem na ich złożenie będzie 30 listopada.

Program, finansowany z PROW na lata 2014-2020, jest kierowany do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 14 grudnia 2019 roku. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów, uznane na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Wsparcia nie może otrzymać podmiot zrzeszający producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Pomoc jest przyznawana przez pierwszych 5 lat działania grupy lub organizacji producentów liczonych od dnia jej uznania. Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów i wynosi odpowiednio: w pierwszym roku – 10% przychodów netto, w drugim roku – 9%, w trzecim – 8%, w czwartym roku – 7% i w piątym – 6%. Limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznania wsparcia.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR.
Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii tel. 800 38 00 84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

ARiMR