Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Stawki płatności bezpośrednich za 2020 rok
Zmodyfikowano: 06.10.2020

Europejski Bank Centralny opublikował 30 września kurs wymiany, po będą którym przeliczane płatności bezpośrednie za 2020 rok. Wynosi on 4,5462 zł za 1 EUR i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,3782 zł za 1 EUR).

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały opracowane projekty rozporządzeń, określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2020 rok wyniesie 15,53 mld złotych (o ok. 303 mln zł więcej niż w 2019 r.).

W projektach rozporządzeń stawki płatności wynoszą:

1. Jednolita płatność obszarowa – 483,79 zł/ha,

2. Płatność za zazielenienie – 323,85 zł/ha,

3. Płatność dla młodego rolnika – 256,62 zł/ha,

4. Płatność dodatkowa – 182,02 zł/ha,

5. Płatność do bydła – 326,76 zł/szt.,

6. Płatność do krów – 412,11 zł/szt.,

7. Płatność do owiec – 111,12 zł/szt.,

8. Płatność do kóz – 52,57 zł/szt.,

9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) – 724,38 zł/ha,

10. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) – 362,19 zł/ha,

11. Płatność do roślin pastewnych – 468,05 zł/ha,

12. Płatność do chmielu – 2 072,01 zł/ha,

13. Płatność do ziemniaków skrobiowych – 1 128,24 zł/ha,

14. Płatność do buraków cukrowych – 1 516,30 zł/ha,

15. Płatność do pomidorów – 2 575,02 zł/ha,

16. Płatność do truskawek – 1 204,72 zł/ha,

17. Płatność do lnu 492,28 zł/ha,

18. Płatność do konopi włóknistych – 127,16 zł/ha,

19. Płatność do tytoniu Virginia – 3,11 zł/kg,

20. Płatność do tytoniu – pozostały tytoń – 2,19 zł/kg.

Źródło: MRiRW

red.