Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Aktualności, Zapowiedzi

Najlepszy Doradca Ekologiczny na Dolnym Śląsku - 27.08.2020
Zmodyfikowano: 03.09.2020

27 sierpnia 2020 r. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyły się obrady Komisji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszego Doradcę Ekologicznego. Konkurs realizowany jest w ramach operacji „Rolnictwo ekologiczne – lepsza strona dolnośląskiego rolnictwa”.

Pierwszy etap konkursu polegał na wyłonieniu najlepszych doradców w zakresie rolnictwa ekologicznego na szczeblu wojewódzkim. Komisja konkursowa w składzie: dr hab. inż. Sylwia Lewandowska, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dr inż. Anna Pętalska-Nispoń z Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz mgr Renata Huk – przedstawiciel Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie dokonała oceny zgłoszonych kandydatów. Kryteria oceny obejmowały m. in. liczbę gospodarstw objętych pracą  doradczą w zakresie systemu rolnictwa ekologicznego, promocję gospodarowania metodami ekologicznymi, doradztwo w zakresie przetwórstwa metodami ekologicznymi, propozycje zmian do treści aktów prawnych dotyczących rolnictwa ekologicznego czy doskonalenie wiedzy w zakresie systemu rolnictwa ekologicznego.

Wyniki konkursu na szczeblu wojewódzkim:

  • 1 miejsce: Urszula Bogusiewicz - Główny Specjalista w Dziale Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska,
  • 2 miejsce: Jerzy Stańczyk - Główny Doradca w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy,
  • 3 miejsce ex aequo Mariola Gołąb-Jaworska - Główny Doradca w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Jeleniej Górze oraz Magdalena Charytanowicz - Główny Doradca w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Lubinie.

Nagrody zostaną wręczone podczas konferencji podsumowującej realizowany projekt, która odbędzie się w grudniu br. Laureat etapu wojewódzkiego – Urszula Bogusiewicz weźmie udział w konkursie na szczeblu krajowym jako przedstawiciel województwa dolnośląskiego.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Magdalena Kuryś DODR

Galeria zdjęć