Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Lipcowa narada doradców
Zmodyfikowano: 31.07.2020

Co nowego w doradztwie

O nowych zasadach szacowania strat suszowych, Dolnośląskim Partnerstwie do spraw wody, budowie bazy odbiorców usług, stacjonarnych i internetowych szkoleniach, konkursach organizowanych przez DODR, a także Dolnośląskim Targu Rolnym we Wrocławiu, Świdnicy i Chojnowie oraz cyfrowej prenumeracie miesięcznika TDRR, rozmawiali doradcy 22 lipca, podczas telekonferencji.

W tym roku obowiązują nowe zasady zgłaszania i szacowania strat suszowych w uprawach rolnych. Powstała aplikacja, za pomocą której rolnik może złożyć wniosek o ich oszacowanie. Aplikacja ma odciążyć komisje gminne szacujące straty. Jest powiązana z systemem monitorowania suszy IUNG oraz z wnioskami o dopłaty obszarowe, złożonymi do ARiMR. Za pomocą aplikacji rolnik składa wniosek o oszacowanie szkody, a następnie generuje protokół, który zostanie wysłany do wojewody w celu zatwierdzenia. Po zalogowaniu się do aplikacji, producent rolny będzie musiał opatrzyć wniosek podpisem zaufanym. Protokoły szacowania szkód są potrzebne do ubiegania się o pomoc suszową.

DODR realizuje operację „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody” w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Zadaniem Partnerstwa jest nawiązanie współpracy pomiędzy lokalnymi społecznościami w zakresie wody. Powstaje 16 pilotażowych partnerstw (po jednym partnerstwie w jednym wybranym powiecie z każdego województwa), które zdiagnozują i przeanalizują najważniejsze problemy związane z wodą na obszarze tych powiatów. Na Dolnym Śląsku jest to powiat kamiennogórski. 16 lipca w Kamiennej Górze odbyło się pierwsze spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody.

Trwają także prace nad tworzeniem Bazy Odbiorców Usług DODR. Zachęcamy rolników ‒ odbiorców naszych usług, do zgłaszania się do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego i rejestrowania gospodarstw w bazie klientów.

Przystępujemy do przetargu na udział w kolejnym projekcie „Wparcie korzystania z usług doradczych objętego PROW 2014-2020”. To dwuletnie programy doradcze dla 1000 rolników z województwa dolnośląskiego. Do programu będą mogli przystąpić rolnicy już w nim uczestniczący lub nowi (w tym także prowadzący rachunkowość FADN). Rolnik biorący udział programie będzie mógł skorzystać z doradztwa dotyczącego ograniczenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, analizy sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa, zazielenienia czy uczestnictwa w systemach jakości.

Na dolnośląskich plantacjach buraka cukrowego, kukurydzy i soi pojawiły się gryzonie. Po żniwach, w poszukiwaniu schronienia, szkodniki mogą migrować z ozimin na uprawy, które pozostały na polach. Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu opracował metody regulacji występowania gryzoni w uprawach rolniczych. O metodach walki z gryzoniami w uprawach pisaliśmy w lipcowym numerze miesięcznika.

Pandemia koronawirusa sprzyja rozwijaniu doradztwa internetowego. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego rozpoczął realizację szkoleń w formie on-line. Dziś organizujemy zarówno szkolenia stacjonarne, jak i te prowadzone w sieci. Zachęcamy do zapisów na szkolenia internetowe za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie internetowej, a na szkolenia stacjonarne poprzez kontakt z Powiatowymi Zespołami Doradztwa Rolniczego. Polecamy także cyfrową prenumeratę miesięcznika Twój Doradca Rolniczy Rynek oraz ulotki i broszury wydawane przez Ośrodek, które można znaleźć na stronie www.dodr.pl w zakładce „wydawnictwa do pobrania”.

Zapraszamy rolników i przedsiębiorców do wzięcia udziału w konkursach na najlepszą zagrodę edukacyjną z Dolnego Śląska, czy wojewódzką edycję AgroLigi 2020. Zgłoszenia kandydatów na mistrzów będą przyjmowane do 10 sierpnia, a zagród edukacyjnych – do 30 września. Trwa ocena gospodarstw zgłoszonych do konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2020 roku. Na początku września organizujemy także wyjazd studyjny „Innowacyjna technologia chowu bydła mięsnego na przykładzie polskich i czeskich gospodarstw hodowlanych”.

Coraz większą popularnością cieszy się Dolnośląski Targ Rolny. Za nami pierwsze edycje tego wydarzenia w Świdnicy i Chojnowie. Zapraszamy sprzedających i kupujących regionalną żywność wysokiej jakości 22 sierpnia do Świdnicy, a 29 sierpnia do Wrocławia i Chojnowa.

Przypominamy także, że na stronie internetowej www.dolnoslaskiebazarek.pl można bezpłatnie zamieścić ogłoszenia o sprzedaży i promocji produktów oferowanych przez dolnośląskich producentów.

Red.

Galeria zdjęć