Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.06.2020 do 30.06.2020
Zmodyfikowano: 15.07.2020

W czerwcu niższe położenie zwierciadła wód podziemnych w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca odnotowano w przypadku ponad 46% analizowanych punktów obserwacyjnych. Obniżenie zwierciadła wód podziemnych występowało przede wszystkim na obszarze północnej, zachodniej i centralnej części kraju. Wzrost średniego poziomu wód podziemnych stwierdzono w czerwcu w ponad 49% punktów obserwacyjnych, głównie na obszarach południowej i wschodniej części kraju.

Zmiany zasobów wód podziemnych

W czerwcu stan rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych utrzymywał się na podobnym poziomie, jak w poprzednim miesiącu. W większości analizowanych punktów obserwacyjnych stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG). Oznacza to, że wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych, w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym, utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę. W 10% punktów objętych analizą poziom rezerw był niższy niż 20% w odniesieniu do NNG z czego w ponad 3%punktów zarejestrowany średni miesięczny poziom wód podziemnych wskazywał na brak rezerw zasobów zmiennych w odniesieniu do stanu NNG. Taka sytuacja została odnotowana w punktach obserwacyjnych w miejscowościach ‒ Rogóźno (woj. kujawsko-pomorskie), Płock (woj. mazowieckie), Aleksandria (woj. śląskie) oraz Koło i Sarbicko (woj. wielkopolskie).

Występowanie zagrożeń dla wód podziemnych

Na znacznym obszarze kraju nadal utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego, związany z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Obszar objęty zjawiskiem niżówki hydrogeologicznej zmniejszył się nieco w stosunku do średniego stanu z poprzedniego miesiąca. Redukcja obszaru objętego niżówką w czerwcu została potwierdzona głównie na obszarze województw kujawsko-pomorskiego i lubelskiego oraz w mniejszym stopniu również w granicach województw mazowieckiego i śląskiego. Zwiększenie rozprzestrzenienia niżówki stwierdzono w tym czasie na niewielkim obszarze w południowo-wschodniej części województwa lubuskiego.

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej jest dostępny w całości na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej pod adresem:

https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna

Karolina Kucharska DODR