Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Komunikat o sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.04 do 30.04.2020 r.
Zmodyfikowano: 05.06.2020

Komunikat został opracowany na podstawie interpretacji wyników z obserwacji przeprowadzanych w ramach funkcjonowania sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB. Na Dolnym Śląsku utrzymywał się niski stan wód podziemnych.

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w okresie od 1  do 30 czerwca 2020 roku w naszym województwie prognozuje się dalsze występowanie niżówki hydrogeologicznej.

Na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. Obecna sytuacja hydrogeologiczna w kraju określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

Kwiecień był skrajnie suchy pod względem opadów atmosferycznych. W większości stacji, w których prowadzone były obserwacje nie odnotowano opadów lub odnotowano opady o bardzo niskich wartościach (rzędu części milimetra, rzadziej kilku milimetrów). Na przeważającym obszarze kraju doszło do obniżenia się średniego poziomu wód podziemnych w stosunku do poprzedniego miesiąca. Zjawisko to zostało zaobserwowane również w systemach wodonośnych o zwierciadle swobodnym i napiętym. Jednocześnie komunikat mówi, że „wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludzi w wodę”.

Wyjątek stanowiły: Rogóźno (woj. kujawsko-pomorskie), Płock (woj. mazowieckie) oraz Aleksandria (woj. śląskie).

Podczas całego okresu raportowania stwierdzono stan zagrożenia hydrogeologicznego, wynikającego z niskiego stanu wód podziemnych. Niżówka hydrologiczna zwiększyła nieznacznie swój zasięg w stosunku do stanu z marca tego roku w granicach województwa lubelskiego i opolskiego. Obecnie niżówka utrzymuje się w części województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i lubelskiego.

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej jest dostępny w całości na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej pod adresem:

https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna

Zobacz  Rozkład wahań swobodnego zwierciadła wód podziemnych w kwietniu 2020 r. (PDF - 22 kB)

Karolina Kucharska DODR