Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Aktualności, Zapowiedzi

Działania Zespołu Tematycznego związanego z zagadnieniami chowu i hodowli bydła mięsnego
Zmodyfikowano: 30.04.2020

 

Wykład online

Praktyczne wskazówki dla hodowców bydła – jak przygotować bydło mięsne do sezonu pastwiskowego

W związku z zaistniałą sytuacją, uniemożliwiającą zorganizowanie spotkania, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w ramach „Działań Zespołu Tematycznego związanego z zagadnieniami chowu i hodowli bydła mięsnego” przygotował film „Praktyczne wskazówki dla hodowców bydła – jak przygotować bydło mięsne do sezonu pastwiskowego”. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania wykładu dr Michała Bednarskiego z Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Projekt opracowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego.

Izabela Michniewicz DODR