Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Aktualności, Zapowiedzi

Spotkanie Zespołu Tematycznego Dolnośląski Targ Rolny (29.11.2019 r.)
Zmodyfikowano: 03.12.2019

 

 

Podczas pierwszego spotkania, 29 listopada, ponad czterdziestu rolników, producentów, przedstawicieli instytucji, świata nauki, doradców, mieszkańców obszarów wiejskich  omawiało i opracowywało założenia organizacyjne dotyczące utworzenia Dolnośląskiego Targu Rolnego. Powołany został również Zespół Tematyczny, którego utworzenie zadeklarowało czternastu dolnośląskich rolników.

Wprowadzenie zasad rolniczego handlu detalicznego umożliwiło rozwój rynku produktów wysokiej jakości wytwarzanych na niewielką skalę. Ułatwiło także pozyskanie dodatkowych źródeł dochodu gospodarstwom niedużym lub położonym na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wytwarzana lokalnie i regionalnie żywność wysokiej jakości jest szczególnie poszukiwana przez co raz bardziej świadomych konsumentów, dla których ważne jest źródło pochodzenia surowców, niski stopień przetworzenia żywności i możliwie najkrótsza droga od producenta do konsumenta.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dolnośląskich rolników, lokalnych producentów i konsumentów Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował spotkanie, którego celem było zachęcenie i zainspirowanie dolnośląskich rolników i producentów do podejmowania wspólnych, nowych, innowacyjnych przedsięwzięć w zakresie produkcji, promocji i wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości w oparciu o zasadę krótkich łańcuchów dostaw.

Wprowadzeniem do dyskusji był wykład dr hab. inż. Małgorzaty Krzywonos, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dotyczący promocji produktów lokalnych i regionalnych. Następnie dr inż. Monika Kaczmarczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu omówiła problemy i wyzwania w sprzedaży bezpośredniej produktów spożywczych na przykładzie funkcjonowania kooperatyw i targów.

Jednym z pierwszych zadań Zespołu Tematycznego Dolnośląski Targ Rolny będzie opracowanie regulaminów oraz dokumentacji związanej utworzeniem i funkcjonowaniem Targu, a w kolejnych etapach jego kreowanie i opracowywanie kierunków rozwoju. Ustalono również termin kolejnego spotkania Zespołu Tematycznego.

Projekt opracowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego.

Informacji udziela: Izabela Michniewicz kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 71 339 80 21 wew. 150

Izabela Michniewicz DODR

Galeria zdjęć