Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Trzecie spotkanie Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju województwa dolnośląskiego
Zmodyfikowano: 12.09.2017

 

W piątek 8 września w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego po raz trzeci spotkał się Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju województwa dolnośląskiego.

Podczas spotkania jego uczestnicy dyskutowali o powstającej diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i rolnictwa województwa dolnośląskiego. Jedną z kluczowych części tego dokumentu jest analiza SWOT obszarów wiejskich oraz rolnictwa i przetwórstwa, nad którą członkowie Zespołu pracowali podczas dwuczęściowych warsztatów prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pod przewodnictwem prof. Barbary Kutkowskiej.

W skład Zespołu pod przewodnictwem Dyrektora DODR Marka Tarnackiego wchodzą przedstawiciele instytucji rolniczych, naukowcy i samorządowcy. Dołączyły do nich Alicja Sobków i Eliza Kawecka-Jung z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

Diagnoza zawierająca między innymi analizę mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwoju województwa zostanie przesłana do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do końca września.

Do marca przyszłego roku powstanie diagnoza dolnośląskiego rolnictwa. W jej ramach określone zostaną jego potrzeby i potencjał rozwojowy, typy obszarów wiejskich w ujęciu geograficznym oraz prognozy trendów rozwojowych. Z kolei do maja 2018 roku Zespół wyznaczy priorytety rozwoju obszarów wiejskich, a do końca czerwca opracuje listę i opisy priorytetowych projektów, które zostaną zatwierdzone w lipcu, po konsultacjach społecznych.

Celem pracy Zespołu jest opracowanie aktualnej diagnozy  i określenie specyfiki regionu, potrzeb oraz kierunku rozwoju obszarów wiejskich. Będzie to podstawą do dywersyfikacji programów unijnych i rozdziału środków krajowych pod kątem potrzeb regionalnych po 2020 roku.

Red.

Galeria zdjęć