Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

XVIII edycja konkursu "Sposób na Sukces" - 2017
Zmodyfikowano: 03.09.2017


DODR zaprasza dolnośląskich przedsiębiorców do udziału w XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”, na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich. Zgłoszenia do XVIII edycji konkursu można przesyłać do 30 września.

Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich.

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zrealizowane przez osoby fizyczne i prawne w 2016 roku i w pierwszym półroczu 2017 roku na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy.

Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z

Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A., Firmą Agrobroker – Ubezpieczenia, Doradztwo, Szkolenia, Stowarzyszeniem Sposób na Sukces z siedzibą w Brwinowie, Towarzystwem Inicjatyw Społecznych Nowy Świat, Urzędem Patentowym RP.

Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:

• indywidualna,

• rodzinna,

• zespołowa, 

• inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. 

Zgłoszenia do XVIII edycji konkursu można przesyłać do 30 września 2017 r. Szczegółowe zasady udziału w konkursie zostały określone w regulaminie. Kartę zgłoszeniową można przesłać e-mailem na adres: ryszard.targosz@dodr.pl lub przekazać do działu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.

Do pobrania:

Regulamin (pdf - 688 kB)

Karta zgłoszeniowa (pdf - 424 kB)

 

Ryszard Targosz DODR we Wrocławiu