Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Usługi rolnicze i leśne – wnioski dłużej
Zmodyfikowano: 01.08.2022

Do 21 października został przedłużony termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w zakresie rozwoju usług rolniczych i leśnych. Pierwotnie nabór miał zakończyć się 19 sierpnia. Jest to pomoc udzielana w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej, finansowanego z budżetu PROW 2014-2020.

Podobnie jak w poprzednich latach z dofinansowania może skorzystać osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

W tym naborze pomocą zostały objęte nowe rodzaje działalności, czyli usługi leśne, a także te związane z zabezpieczeniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych. Dodatkowo działalność, którą prowadzi potencjalny beneficjent, może być związana z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji (np. specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów używanych w produkcji rolniczej) lub wykorzystania technologii cyfrowych. W przypadku usług związanych z rolnictwem i tych dotyczących leśnictwa, działalność musi być prowadzona przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Maksymalna kwota wsparcia to 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Refundacji podlega do 50% udokumentowanych, kwalifikowanych kosztów inwestycji. Natomiast w przypadku działalności związanej z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych i tej z wykorzystaniem technologii cyfrowych jest to 65%.

ARiMR