Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Ruszyła wypłata dopłat do nawozów
Zmodyfikowano: 13.07.2022

W poniedziałek 11 lipca rozpoczęła się wypłata dofinansowania do zakupu nawozów mineralnych. Pierwszego dnia z tytułu dopłat do nawozów ARiMR wpłaciła 138 milionów złotych na konta bankowe 20 tysięcy rolników. Pomoc będzie przekazywana sukcesywnie w lipcu i sierpniu.

Dopłaty mają zrekompensować wyższe koszty zakupu nawozów, kupionych między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. O pomoc mogli ubiegać się rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2022 rok. Do Agencji trafiło blisko 427 tys. wniosków o taką pomoc.

Czterysta tysięcy wniosków

Przypomnijmy, że do 31 maja można było składać wnioski o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Do Agencji wpłynęło blisko 427 tys. wniosków, na podstawie których oszacowano maksymalną kwotę niezbędną do realizacji programu – 3,5 mld zł. Pula środków na ten cel wynosiła 3,9 mld zł. Oznacza to, że nie będzie stosowany współczynnik korygujący.

Dwustopniowy algorytm

Wysokość wsparcia wyliczono w oparciu o dwustopniowy algorytm. Po pierwsze, brano pod uwagę stawki, które wynoszą:

  • 500 zł do hektara upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk) lub
  • 250 zł do hektara łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego).

Maksymalna powierzchnia objęta tą pomocą wynosi 50 ha.

Różnica cen

Po drugie, obliczano różnicę pomiędzy cenami nawozów w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r., a tymi które obowiązywały rok wcześniej, czyli od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. Do tego potrzebne były dokumenty potwierdzające poniesione koszty. W przypadku kupna nawozów między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. rolnik musiał dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające takie zakupy.

Średnie stawki

Z kolei w przypadku zakupu nawozów od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. mogły zostać wyliczone na podstawie średnich stawek opublikowanych przez resort rolnictwa, jeżeli rolnik nie zachował dokumentów księgowych potwierdzających zakup. W ten sposób obliczano różnicę w cenie tony nawozów w obu okresach. Po jej przemnożeniu przez liczbę ton nawozów kupionych w terminie 1 września 2021 r. – 15 maja 2022 r. wyliczono wysokość pomocy.

Po porównaniu obydwu kwot – tej obliczonej na podstawie stawek i powierzchni oraz tej wyliczonej na podstawie różnicy w cenach nawozów – określano stawkę pomocy, którą jest mniejsza z tych kwot.

ARiMR