Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Konferencja Innowacje w gospodarstwach pasiecznych - relacja
Zmodyfikowano: 21.06.2022

Stu pszczelarzy wzięło udział w konferencji „Innowacje w gospodarstwach pasiecznych”. Konferencja zorganizowana przez DODR w sobotę 11 czerwca była wydarzeniem towarzyszącym XXVI Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Wrocław 2022.

Podczas wydarzenia zostały omówione tematy dotyczące wdrażania innowacji we współczesnej gospodarce pasiecznej, będącej reakcją na zmiany klimatu oraz problemy z opanowaniem inwazji Varroa destruktor. Konferencję otworzyli Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki oraz Prezes Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu Czesław Trzciański. Organizatorzy powitali prezesów terenowych kół pszczelarskich  ̶ Wiceprezesa Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy i Prezesa Koła Terenowego Wrocław Fabryczna Jana Biernackiego, Prezesa Koła Dzierżoniów Stanisława Nęckiego, Prezesa Powiatowego Koła Pszczelarzy w Środzie Śląskiej Zenona Ziębę, Prezesa Koła Terenowego Wrocław Krzyki Mirosława Majcherka, Prezes Regionalnego Koła Pszczelarzy w Strzelinie Elżbietę Malinowską, Prezesa Koła Jelcz-Laskowice Grzegorza Betleja, Prezesa Koła w Miękini Czesława Dudka, Prezesa Terenowego Koła Pszczelarzy w Kudowie Zdroju Stanisława Wołowca i Prezesa Terenowego Koła Pszczelarzy w Kłodzku Grzegorza Wawrykę.

Wykłady na temat przygotowania do zimowli pszczelich rodzin, sposobów zwalczania warrozy, a także nastroju rojowego pszczół, czy kierowania wychowem czerwiu wygłosił dr hab. Krzysztof Olszewski, profesor uczelni w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Były to praktyczne rozwiązania poparte badaniami, wynikające z wieloletniego doświadczenia w prywatnej oraz uczelnianej pasiece.

Dziś w pasiekach utrzymywane są pszczoły odznaczające się dużą plennością. Oznacza to przedłużanie wychowu czerwiu jesienią oraz jego wcześniejsze rozpoczynanie wiosną.

Wysoka plenność umożliwia zimowanie silnych rodzin i wykorzystanie pożytków wczesnowiosennych, takich jak klony czy czereśnie oraz pełne wykorzystanie pożytku rzepakowego. Wymaga to jednak wczesnego rozpoczęcia przygotowania rodzin do zimowli, które rozpoczynamy już pod koniec lipca. To czas na zwalczanie warrozy oraz dbałości o prawidłowy przebieg rozwoju jesiennego i zapewnienie pszczołom wystarczającego zapasu pokarmu na zimę.

W pierwszej połowie września zaleca się szybkie uzupełnienie zapasów, co spowoduje zalanie gniazda i ograniczy nadmierne czerwienie matki. Zimujące pszczoły nie będą wtedy nadmiernie spracowane wychowem czerwiu. Jeżeli pszczelarz pozyskuje późne pożytki, należy stosować rotacyjną gospodarkę pasieczną. Taka gospodarka pozwala na skuteczne zwalczanie warrozy.

Przedstawiono również sposoby izolowania, które stosuje się do sterowania wychowem czerwiu w rodzinach oraz walki z warrozą. Omówione zostały innowacyjne metody służące zapobieganiu i zwalczaniu nastroju rojowego, na przykład metoda tworzenia odkładów zbiorczych.

Podczas konferencji ogłoszono wyniki konkursu na Innowacyjną pasiekę. Pierwsze miejsce zajęła Spiżarnia Miodowa Stanisława Migockiego z Oławy, drugie miejsce zdobyła Pasieka Ziębów z Lipnicy, a trzecie – Elżbieta Malinowska z Ciepłowód. Dwa wyróżnienia otrzymali Robert Samek z Pogorzały i Paulina Myśków z Miłosnej.

Konferencja pszczelarska została przygotowana we współpracy z Dolnośląskim Związkiem Pszczelarzy i była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dorota Lidzba, Wojciech Karkulowski DODR

 

Galeria zdjęć